Blodprov

Blodprov är en av de mest grundläggande och informativa diagnostiska verktygen inom medicinen. Genom att analysera en liten mängd blod kan läkare få insikt i en persons hälsa och upptäcka potentiella problem långt innan de ger upphov till symptom.

Blodprov är viktiga i förebyggande syfte av flera anledningar:

 • Upptäckt av sjukdomar i tidiga stadier
 • Övervakning av kroniska tillstånd
 • Bedömning av organfunktion
 • Kontroll av blodvärden
 • Förbyggande vård och livsstilsförändringar

Regelbundna blodprov kan identifiera förändringar i blodets sammansättning, som kan indikera närvaron av dessa sjukdomar. Tidig upptäckt ökar chanserna för framgångsrik behandling och kan ofta förhindra att sjukdomen utvecklas till ett mer allvarligt stadium.

Blodprov kan ge viktig information om hur väl olika organ i kroppen fungerar. Testresultaten kan visa om det finns problem med njurar, lever, hjärta eller andra vitala organ.

Blodprov kan mäta nivåer av olika ämnen i blodet, såsom hemoglobin, kolesterol och blodsocker. Avvikelser i dessa nivåer kan indikera hälsoproblem som anemi, högt kolesterol eller diabetes.

Blodprov kan också hjälpa till att identifiera riskfaktorer för framtida sjukdomar.

Blodprov är en viktig del av förebyggande vård. Genom regelbundna tester kan individer och vårdgivare identifiera och hantera hälsoproblem innan de blir allvarliga.


Få värdefull insikt i ditt övergripande hälsotillstånd

Upptäck hälsorisker och vidta förebyggande åtgärder

Öka ditt livskvalitet och främja en friskare livsstil

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Hälsotest genom blodprov

Ett hälsotest genom blodprov är en effektiv metod för att få en omfattande bild av ditt hälsotillstånd. Genom att analysera olika parametrar i blodet kan man upptäcka och övervaka en rad olika hälsofaktorer.

Fördelar med hälsotest genom blodprov

 • Tidiga upptäckter: Genom att identifiera problem tidigt kan man vidta åtgärder för att förhindra allvarligare sjukdomar.
 • Skräddarsydda behandlingar: Resultaten kan hjälpa läkare att skräddarsy behandlingsplaner baserat på individens specifika behov.
 • Övervakning av kroniska tillstånd: Regelbundna tester gör det möjligt att övervaka och justera behandlingar för kroniska sjukdomar effektivt.
 • Livsstilsförändringar: Resultaten kan motivera och guida personer till att göra positiva livsstilsförändringar, såsom att ändra kost eller öka fysisk aktivitet.

Hälsotester som kvinnor oftast köper

hormonell obalans test, hormonbalans test, hormontest, hormontest kvinna, hormonell obalans

Hormon Omni Advanced

5990 kr  4990 kr

46 hälsomarkörer

Den mest omfattande hormonanalysen för kontroll över din hormonella hälsa.

Fokusområde: hormonell obalans
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
Image

Feminea Sporthälsa Omni

9990 kr  7992 kr

70 hälsomarkörer

Mest omfattande hälsokontrollen i Norden, med inriktning mot sporthälsa.

Fokusområde: sporthälsa
Rekommenderad ålder: 18-50 år


Läs mer
hälsotest

FEMINEA ESSENTIEL OMNI

6870 kr  5790 kr

64 hälsomarkörer

Vårt mest kompletta och omfattande hälsotest inom allmän hälsa.

Fokusområde: allmän hälsa
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
klimakteriet test

KLIMAKTERIET ADVANCED

4990 kr

41 hälsomarkörer

En djupgående analys av din fysiska och hormonella status under klimakteriet.

Fokusområde: klimakteriet
Rekommenderad ålder: 40-55 år


Läs mer
Image

Sporthälsa Fitness Basal

3990 kr

33 hälsomarkörer

Få en klar och fullständig bild av din näringsmässiga och metaboliska status.

Fokusområde: sporthälsa
Rekommenderad ålder: 18-50 år


Läs mer
hormonell obalans test, hormonbalans test, hormontest, hormontest kvinna, hormonell obalans

Feminea Hormon Plus

2390 kr  1990 kr

18 hälsomarkörer

Undersöker hormonell obalans med en detaljerad bild av din hormonella hälsa.

Fokusområde: hormonell obalans
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
hälsotest metabolism viktnedgång

Feminea Viktbalans Advanced

3490 kr  2990 kr

36 hälsomarkörer

Utformad för att ge dig en detaljerad analys av dina kroppsfunktioner.

Fokusområde: metabolism och vikt
Rekommenderad ålder: 18-60 år


Läs mer
ana test, ana blodprov, ana provtagning

ANTINUCLEAR FACTOR - ANA TEST

1490 kr

1 hälsomarkör (sammansatt)

Identifiera eventuella antinukleära antikroppar i blodet med ANA test.

Fokusområde: immunförsvar
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
sköldkörtel prov

FEMINEA TYROIDEA ADVANCED

3790 kr

29 hälsomarkörer

Fokus på sköldkörteln tillsammans med andra viktiga biomarkörer i blodet.

Fokusområde: sköldkörtel
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
fertilitetstest

FERTILITET KVINNA ADVANCED

4890 kr

28 hälsomarkörer

Få djupgående insikter om din reproduktiv hälsa och fertilitetsstatus.

Fokusområde: fertilitet
Rekommenderad ålder: 18-40 år


Läs mer
sporthälsa

NUTRITION OCH NÄRING PLUS

3490 kr

36 hälsomarkörer

Få en bred bild av din näringsmässiga och metaboliska status.

Fokusområde: nutrition och näring
Rekommenderad ålder: 18-60 år


Läs mer
förklimakteriet test

Förklimakteriet Advanced

3990 kr

34 hälsomarkörer

Få en helhetsbild av din hälsa under förklimakteriet.

Fokusområde: förklimakteriet
Rekommenderad ålder: 35-45 år


Läs mer

  Så här kan du boka blodprov genom FemineaLab

  1. Välj och beställ blodprov på vår hemsida.

  2. Du får en remiss inom en arbetsdag.

  3. Gå sedan till närmaste provtagning för att lämna ditt blodprov.

  4. Provsvaren får du vanligtvis inom 2-6 dagar efter provtagningen.

  Välj ett hälsotest/blodprov som passar bäst just dina behov


  hälsokontroll

  Allmän hälsa - blodprov

  Blodprov för allmän hälsa är utformade för att ge en omfattande bild av din hälsa, inklusive ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever- och njurfunktion, blodsocker, immunförsvar och mer. Oavsett vilket hälsotest du väljer så kan du få unik insikt i din hälsostatus och en baslinje inför livsstilsförändringar.

  • Antal markörer som analyseras: 31 till 70
  Allmän hälsa
  hälsokontroll

  Blodprov för hormonbalans

  Med blodprov för hormonbalans har du möjligheten att få värdefull insikt om din hormonbalans. På FemineaLab har vi utformat varje hormonell obalans test speciellt för den kvinnliga kroppen, där vi analyserar olika hälsomarkörer som är av essentiell värde för hormonbalans hos varje kvinna.

  • Antal markörer som analyseras: 15 till 46
  Hormonbalans
  hälsokontroll

  Blodprov för järn- och blodstatus

  Undersök din järn- och blodstatus för förstå tecken på anemi och hantera den, ett tillstånd som påverkar kroppens röda blodkroppar och hemoglobin. Med resultat från blodprovet kan du få värdefull insikt i din anemistatus, för att sedan bli guidad i att vidta effektiva åtgärder för att förbättra din hälsa.

  • Antal markörer som analyseras: 9 till 13
  Järn- och blodstatus
  hälsokontroll pris

  Blodprov för sköldkörtelstatus

  Med FemineaLabs omfattande blodprov för sköldkörtel kan du upptäcka och hantera eventuella problem. Våra sköldkörtel prov är specifikt utformade att analysera markörer som kan identifiera och mäta vanliga sköldkörtel symtom hos varje kvinna, inklusive trötthet, humörsvängningar och viktfluktuationer.

  • Antal markörer som analyseras: 10 till 29
  Sköldkörtel
  hälsokontroll

  Blodprov för immunförsvar

  Blodprov som är speciellt anpassad för att undersöka hälsomarkörer som är viktiga för immunförsvaret, hjälper dig att förstå om du har bra eller dåligt immunförsvar, några inflammationer eller autoimmuna symptom. Gör ett immunförsvar test och få insikt om hur välrustad din organism är.

  • Antal markörer som analyseras: 9 till 12
  Immunförsvar
  hälsokontroll

  Blodprov under klimakteriet

  FemineaLab klimakteriet test är ett omfattande blodprov under klimakteriet som omfattar viktiga hälsomarkörer för sköldkörtel, hormonbalans, skelett- och benhälsa, hjärta-kärl, lever- och njurhälsa, näringsstatus, blodstatus, blodsocker och inflammation. Den ger dig information du behöver för att ta proaktiva steg under din klimakterieresa.

  • Antal markörer som analyseras: 14 till 41
  Klimakteriet
  Image

  Blodprov för blodsocker

  Genom våra blodsocker test kan vi noggrant analysera ditt blodsockernivå och bedöma om ditt blodsocker är lågt, normalt eller högt. Dessutom kan vi genom blodprovet identifiera eventuell risk för både diabetes typ 1 och diabetes typ 2, vilket hjälper dig att ta kontroll över din hälsa på ett proaktivt sätt. 

  • Antal markörer som analyseras: 2 eller 3
  Blodsocker
  Image

  Vitaminer och mineraler

  Om du undrar vilka vitaminer behöver jag, så kan du få svaret på denna fråga genom att göra ett blodprov som är speciellt inriktad på vitaminer och mineraler. Få insikt i din status gällande vitamin D, B12, B9, järn, magnesium, kalcium, zink, samt även protein ferritin och aminosyra homocystein.

  • Antal markörer som analyseras: 9 till 16
  Vitaminer och mineraler
  Image

  Blodprov för fertilitet

  Våra fertilitetstester ger en detaljerad och omfattande förståelse av din fertilitetsstatus, och kan hjälpa dig att få insikt i din förmåga att bli gravid. Genom att göra ett blodprov för fertilitet kan du få djupgående kunskap om hormoner, äggkvalitet, och andra faktorer som spelar en viktig roll i fertilitetsstatus.

  • Antal markörer som analyseras: 4 till 27
  Fertilitetstest kvinna
  hälsokontroll

  Blodprov inför IVF

  Vi erbjuder en rad olika speciellt anpassade hälsokontroller för dig som genomgår eller överväger att genomgå en IVF-behandling. Dessa kan ge dig en omfattande bild av din hälsa som hjälper dig att optimera kroppens beredskap. Du kan välja olika hälsokontroller för olika delar av IVF behandlingscykeln.
  IVF hälsokontroller

  Hur fungerar det?


  01


  Välj ditt hälsotest

  Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

  02


  Ta ditt test

  FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

  03


  Resultat

  Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

  04


  Uppföljning

  Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

  Vanliga frågor och svar om blodprov

  Våra mest populära hälsotester genom blodprov

  Välj och boka en hälsotest genom blodprov som passar din behov bäst. Inom allmän hälsa kan du få den mest omfattande hälsokontrollen och de andra är mer specifika beroende på vilken fas i livet du är eller vilka hälsoutmaningar du känner att du har.


  Använd kartan nedan för att hitta klinik för ditt blodprov

  Tillåt geo-lokalisering på din dator/enhet så söker den upp din närmaste plats för provtagning. Klicka på flaggan så får du kort info om mottagningen. Du kan även klicka på provtagningens egen hemsida så får du den mest uppdaterade informationen.

  Välj kategorier eller sökord och [SÖK]

  Få vägbeskrivningar

  Visa alternativ dölj alternativ