Hormonell obalans kvinna - FemineaLab

Empowering Women genom hälsotester med fokus på hormonell och reproduktiv hälsa

Feminea LaboratoriesFeatured Blogs, FemineaLab Nyheter

FemineaLab, en del av Citikliniken Sverige AB, stärker sitt engagemang för kvinnors hälsa genom att erbjuda specialiserade hälsotester med fokus på hormonell och reproduktiv hälsa. Företaget, grundat i Norrtälje – Region Stockholm, planerar nu för en europeisk expansion för att stödja ännu fler kvinnor att ta kontroll över sin hälsa. Med en imponerande uppsättning av hälsomarkörer och ett brett spektrum …

Feminea-Tyroidea-Plus-artikel-cropped

Könsskillnader inom sjukdomsdiagnos och behandling

Feminea LaboratoriesFeatured Blogs, Feminea Blog

Inom hälso- och sjukvården är jämlik vård en avgörande faktor för att säkerställa att alla patienter får adekvat och rättvis behandling. Tyvärr har forskning visat att det fortfarande finns betydande könsskillnader när det gäller sjukdomsdiagnos och behandling. Dessa skillnader kan ha allvarliga konsekvenser för kvinnors hälsa och välbefinnande. I denna bloggpost kommer vi att kortfattad utforska de ojämlikheter som kvinnor …