/Ben

Alkaliskt fosfatas benspecifikt

Benspecifikt alkaliskt fosfatas (BSAP, eller bone-specific alkaline phosphatase) är en isoform av enzymet alkaliskt fosfatas som är specifik för benvävnad. Alkaliskt fosfatas är ett enzym som katalyserar frisättningen av fosfatgrupper från olika molekyler och finns i flera vävnader i kroppen, inklusive lever, njurar, ben…
Featured image for “Alkaliskt fosfatas benspecifikt”

Rekommenderade
kliniker för
provtagning.

Featured image for “Osteokalcin”

Osteokalcin

maj 8, 2023