protrombin feminealab

Protrombin

Feminea LaboratoriesBlodkoagulering

Protrombin, även känt som faktor II, är en protein som är involverad i blodkoagulationsprocessen. Den produceras i levern och frisätts i blodomloppet, där den aktiveras genom en serie enzymatiska reaktioner för att bilda trombin. Trombin omvandlar sedan den lösliga plasmaproteinet fibrinogen till olösligt fibrin, som bildar ett nät som hjälper till…

fibrin feminealab

Fibrinogen

Feminea LaboratoriesBlodkoagulering, Immunförsvar, Inflammation

Fibrinogen är ett protein som produceras i levern och cirkulerar i blodet. Det spelar en avgörande roll i blodkoaguleringen, även känd som koagulation.

När det sker skada på ett blodkärl initieras en komplex serie av biokemiska reaktioner i kroppen för att bilda en blodpropp och stoppa blödning. Fibrinogen är en av de viktigaste proteinerna som är involverade i denna process. Den omvandlas till fibrin av enzymet trombin, som…

fibrin feminealab

Fibrin

Feminea LaboratoriesBlodkoagulering, Immunförsvar, Inflammation

Fibrin är en proteinmolekyl som är viktig för blodkoagulation. När det finns inflammation i kroppen, ökar produktionen av fibrin, vilket kan leda till en ökad risk för blodproppar.

Fibrin är också en del av det fibrinogena nätverk som bildas vid inflammation, vilket bidrar till att bilda en barriär för att hålla infektioner och skadliga ämnen isolerade från resten av …