Rh-systemet (Rhesusfaktor) och blodgrupp FemineaLab

Rh-systemet (Rhesusfaktor) och blodgrupp

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Fertilitet | Paket, Graviditet | Paket

Rh-faktorn är en protein som finns på ytan av röda blodkroppar hos de flesta människor. En person anses vara Rh-positiv om de har denna protein och Rh-negativ om de inte har det.

Blodgrupper å andra sidan refererar till de olika typerna av antigen (proteiner) som finns på ytan av röda blodkroppar. Den mest kända blodgruppsystemet är ABO-systemet, som kategoriserar blod i fyra grupper: A, B, AB och O.

Rh-faktorn och blodgruppen är oberoende av varandra, vilket innebär att en persons blod kan klassificeras som A, B, AB eller O oavsett om de är Rh-positiva…

lymfocyter-feminealab

Monocyter

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i…

lymfocyter-feminealab

Basofila

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Feminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för…

lymfocyter-feminealab

Neutrofila

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller…

järn-feminealab

Järnmättnad

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Mineraler

Järnmättnad är ett mått på mängden järn som är bundet till proteinet transferrin i blodet.

Transferrin är ett protein som bär järn i blodet, och järnmättnaden är ett mått på hur mycket av transferrin som bär järn.

Järnmättnad uttrycks vanligtvis som en procent och beräknas genom att dividera mängden järn som är bundet till…

järn-feminealab

Transferrin

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Mineraler

Transferrin är ett protein som finns i blodet och är ansvarigt för att bära järn runt i kroppen.

Järn är en viktig mineral för många kroppsfunktioner, inklusive syrebärande och immunsfunktion.

Transferrin binder till järn och transporterar det…