Hjärta och Kärl-FemineaLab

Brain natriuretic peptide (BNP)

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Hjärta och Kärl

B-typ natriuretisk peptid (BNP) är ett hormon som produceras av hjärtat. Det frigörs som svar på ökat tryck och stretching av hjärtmuskulaturceller (kardiomyocyter), särskilt i kamrarna. BNP verkar på njurarna för att öka urinproduktionen och minska natriumretentionen, vilket hjälper till att minska blodvolymen och sänka blodtrycket.

BNP-nivåer mäts ofta i blodet som en diagnostisk metod för hjärtsvikt. Förhöjda nivåer av BNP är associerade med hjärtsvikt och kan användas för att diagnostisera och övervaka tillståndet. BNP-nivåer kan också …

kreatinkinas feminealab

Kreatinkinas

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Hjärta och Kärl

Kreatinkinas, också känt som CK eller kreatinfosfokinas, är ett enzym som finns i kroppens muskelceller och är ansvarigt för att hjälpa musklerna att lagra och använda energi. Kreatinkinas finns främst i hjärtmuskeln, skelettmuskler och hjärnan.

När muskelceller skadas eller bryts ner på grund av sjukdom, skada eller överansträngning, kan kreatinkinas läcka ut i blodbanan och orsaka en ökning av CK-nivåerna i blodet. Därför används nivåerna av…

troponin FemineaLab

Troponin

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Hjärta och Kärl

Troponin är en grupp proteiner som finns i hjärtmuskelceller och är involverade i att reglera sammandragningen av hjärtmuskeln.
Det är en känslig och specifik markör för skada på hjärtmuskeln och används ofta vid diagnos av hjärt-kärlsjukdom, särskilt…

kolesterol-feminealab

LDL- HDL kvot

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Hjärta och Kärl

Höga kolesterolvärden och felaktig sammansättning av blodfetter kan på sikt leda till hjärt och kärlsjukdom. Tillsammans med andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes och högt blodtryck ökar risken markant för hjärt och kärlsjukdom. Kolesterol använder lipoproteinerna LDL och HDL för att transporteras runt i blodomloppet till…

apolipoprotein-feminealab

Apolipoprotein kvot

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Hjärta och Kärl

Apolipoproteiner är ett viktig beståndsdel till HDL-kolesterol och LDL-kolesterol som transporterar kolesterol i blodet till och från levern. Halten kan ange risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. 2 proteiner analyseras där Apolipoprotein A1 är kopplat till HDL-kolesterolet och Apolipoprotein B är kopplat till…