IgA Immunoglobin, feminealab

IgD- Immunglobulin D

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Immunglobuliner

IgD står för immunglobulin D, vilket är en typ av antikropp som produceras av immunsystemets B-celler. IgD-antikroppar finns vanligtvis i mycket låga nivåer i blodet och deras funktion är fortfarande inte helt förstådd.

Det finns fem huvudtyper av immunglobuliner: IgG, IgA, IgM, IgD och IgE. Alla dessa immunglobuliner spelar en viktig roll i att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att binda till specifika patogener och markera…

IgA Immunoglobin, feminealab

IgM- Immunglobulin M

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Immunglobuliner

IgM är en typ av antikropp som finns i blodet och som spelar en viktig roll i immunförsvaret. IgM produceras av B-celler som svar på en infektion eller en annan typ av antigen som kroppen uppfattar som främmande.

IgM kan binda till dessa främmande ämnen och hjälpa till att eliminera dem från kroppen genom att aktivera komplementsystemet eller…

IgA Immunoglobin, feminealab

IgA- Immunglobulin A

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Genetik-DNA, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Immunglobuliner

IgA står för immunoglobulin A och är en typ av antikropp som finns i kroppens immunsystem. Det är en av de vanligaste antikroppstyperna som finns i människokroppen. IgA finns framför allt i slemhinnor och är en viktig del av försvaret mot patogener och sjukdomar.

IgA-antikroppar fungerar genom att binda till patogener och andra främmande ämnen, såsom virus och bakterier, för att förhindra deras infektion och förstörelse av kroppens celler. IgA hjälper också till att förhindra att patogener…

lymfocyter-feminealab

Monocyter

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar. De är den största av de vita blodkropparna och utgör vanligtvis 2-8% av alla vita blodkroppar i blodet.

Monocyter produceras i benmärgen och frisätts sedan i…

lymfocyter-feminealab

Basofila

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Feminea Laboratories Academy, Hälsomarkörer, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Basofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunsystem. Basofiler bildas i benmärgen och cirkulerar sedan i blodet. De har korniga strukturer i sitt cytoplasma som innehåller ämnen som histamin och heparin.

Basofiler spelar en viktig roll i allergiska reaktioner och i vissa andra immunologiska processer. När kroppen utsätts för…

lymfocyter-feminealab

Neutrofila

Feminea LaboratoriesBlodstatus, Immunförsvar, Vita Blodkroppar

Neutrofila, eller neutrofila granulocyter, är en typ av vita blodkroppar som är en viktig del av immunsystemet och spelar en avgörande roll i kroppens försvar mot infektioner.

Neutrofila produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. När kroppen möter en infektion eller en skada, frigörs neutrofiler från benmärgen och migrerar till den drabbade vävnaden, där de arbetar för att bekämpa patogener, som bakterier, virus eller…