feminea hemoscan | FemineaLab

Feminea HemoScan Plus

Feminea LaboratoriesBlodstatus | Paket, Feminea Laboratories Academy, Hälsotestpaket, Immunförsvar | Paket

Att testa olika typer av vita blodkroppar kan vara fördelaktigt av flera anledningar, eftersom det ger värdefull information om en persons immunsystem och allmänna hälsa. Vita blodkroppar, även kända som leukocyter, spelar en avgörande roll för att skydda kroppen mot infektioner och andra skadliga ämnen.

Det finns fem huvudtyper av vita blodkroppar, var och en med en specifik funktion

Neutrofiler

Dessa celler är den vanligaste typen av vita blodkroppar och är de första som svarar på infektioner, särskilt bakterieinfektioner.

Lymfocyter

Denna grupp inkluderar B-celler, T-celler och naturliga mördarceller…

vilka vitaminer behöver jag test

Feminea Vitalis

Feminea LaboratoriesBlodstatus | Paket, Feminea Laboratories Academy, Hälsotestpaket, Vitaminer | Paket

Blodmarkörer som hemoglobin, vita blodkroppar och elektrolyter kan ge insikt i ditt allmänna välbefinnande, medan vitaminhalter kan indikera om du får tillräckligt av vissa viktiga näringsämnen.

Informationen kan hjälpa hälsovårdspersonal att identifiera om du har eventuella brister eller obalanser och de kan ge dig lämpliga rekommendationer för att förändra din kost, rekommendera…