Feminea-NefroWell-Plus-artiklel-cropped

Feminea NefroWell Plus

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsotestpaket, Njurar | Paket

Njurarna är avgörande för att reglera vätske- och elektrolytnivåer i kroppen, samt filtrera avfall och skadliga ämnen från blodet. Njurproblem kan orsakas av sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck eller njursten. Blodprov för njurhälsa kan hjälpa till att upptäcka förhöjda nivåer av kreatinin och urinstickproteiner,…