Feminea Hjärta Advanced artikel cropped

Feminea Hjärta Advanced

Feminea LaboratoriesFeminea Laboratories Academy, Hälsotestpaket, Hjärta | Paket

Att göra blodprover för hjärt- och kärlhälsa är viktigt eftersom det kan hjälpa till att identifiera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom höga kolesterolnivåer och triglyceridnivåer, samt ge insikt i den totala kardiovaskulära hälsan.

Apolipoproteiner, triglycerider och kolesterolnivåer är de vanligaste blodproverna för att…