Hälsokontroll

En hälsokontroll är en undersökning eller bedömning av en persons övergripande hälsotillstånd. Syftet är att identifiera eventuella hälsoproblem eller riskfaktorer för sjukdomar i ett tidigt skede, även om personen inte har några symtom.

Hälsokontrollen ger dig insikt i kroppens funktioner och därmed kan du identifiera områden där förändringar eller förbättringar kan vara nödvändiga. Allt som krävs är ett blodprov som skickas på analys i certifierat laboratorium.

Genom att genomföra regelbundna hälsokontroller kan man upptäcka potentiella hälsorisker i tid och vidta förebyggande åtgärder för att främja en bättre hälsa.

Den regelbundna och proaktiva karaktären av hälsokontroller bidrar till att skapa en medvetenhet om ditt hälsostatus och ger möjlighet att ta itu med potentiella hälsorisker innan de utvecklas till allvarligare tillstånd. Denna medvetenhet är grundläggande för att främja en aktiv roll i den personliga hälsan och förstå vikten av förebyggande åtgärder.

Att regelbundet genomföra hälsokontroller kan bidra till att skapa en hållbar hälsokultur där förebyggande vård och hälsomedvetenhet prioriteras. En hälsokontroll är en investering i långsiktig hälsa och en möjlighet för varje kvinna att ta kontroll över sitt eget välbefinnande. Att omfamna denna proaktiva inställning till hälsa kan leda till ökad livskvalitet och främja en längre och friskare livsstil.


Få värdefull insikt i ditt övergripande hälsotillstånd

Upptäck hälsorisker och vidta förebyggande åtgärder

Öka ditt livskvalitet och främja en friskare livsstil

Hälsokontroll via blodprov

En hälsokontroll via blodprov innebär att olika parametrar och markörer i ditt blod analyseras för att få en bild av ditt hälsotillstånd. Genom att analysera olika parametrar och markörer i blodet kan man avslöja viktiga indikationer på kroppens funktioner och eventuella risker för sjukdomar.

Att genomföra en hälsokontroll genom blodprov är en proaktiv åtgärd för att identifiera potentiella hälsoproblem i ett tidigt skede.

Denna analys omfattar mätning av olika blodvärden och kemiska substanser som fungerar som signaler för olika organfunktioner. Exempelvis kan nivåerna av blodsocker och kolesterol ge insikt i ämnesomsättningen och hjärt-kärlhälsan. Blodets sammansättning ger också information om blodcellstal, vilket kan avslöja tecken på anemi eller andra blodsjukdomar.

Genom att inkludera tester som mäter leverfunktionen och njurarnas prestanda kan man få en tydligare bild av hur dessa vitala organ arbetar. Levertester kan avslöja om levern fungerar som den ska och om det finns tecken på leversjukdom. Njurtester ger å andra sidan information om hur väl njurarna filtrerar blodet och om det finns några indikationer på njursjukdomar.

Hälsokontroll genom blodprov möjliggör också övervakning av inflammationsmarkörer i blodet, vilket är relevant för att upptäcka och utvärdera inflammatoriska tillstånd i kroppen. Dessutom kan elektrolytnivåer mätas för att bedöma balansen av mineraler i kroppen.

Även hormoner och hormonbalans kan analyseras med hjälp av hälsokontroll via blodprov. Du kan få insikt i hur hormoner såsom östrogen, progesteron, FSH, LH, kortisol och testosteron fungerar, samt analysera sköldkörtelhormoner som styr funktionen av sköldkörteln.

Resultaten kan fungera som grund för att skräddarsy preventiva åtgärder och hälsovårdsinsatser, och det är viktigt att tolka dessa resultat i samråd med kvalificerad medicinsk personal för en korrekt bedömning av hälsotillståndet.

Så här kan du boka en hälsokontroll genom FemineaLab

1. Välj och beställ din hälsokontroll på vår hemsida.

2. Du får en remiss inom en arbetsdag.

3. Gå sedan till närmaste provtagning för att lämna ditt blodprov.

4. Provsvaren får du vanligtvis inom 2-6 dagar efter provtagningen.

Hälsotester som kvinnor oftast köper

hormonell obalans test hormontest kvinna

Hormon Omni Advanced

5990 kr  4990 kr

46 hälsomarkörer

Den mest omfattande hormonanalysen för kontroll över din hormonella hälsa.

Fokusområde: hormonell obalans
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
Image

Feminea Sporthälsa Omni

9990 kr  7992 kr

70 hälsomarkörer

Mest omfattande hälsokontrollen i Norden, med inriktning mot sporthälsa.

Fokusområde: sporthälsa
Rekommenderad ålder: 18-50 år


Läs mer
hälsotest

FEMINEA ESSENTIEL OMNI

6870 kr  5790 kr

64 hälsomarkörer

Vårt mest kompletta och omfattande hälsotest inom allmän hälsa.

Fokusområde: allmän hälsa
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
klimakteriet test

KLIMAKTERIET ADVANCED

4990 kr

41 hälsomarkörer

En djupgående analys av din fysiska och hormonella status under klimakteriet.

Fokusområde: klimakteriet
Rekommenderad ålder: 40-55 år


Läs mer
Image

Sporthälsa Fitness Basal

3990 kr

33 hälsomarkörer

Få en klar och fullständig bild av din näringsmässiga och metaboliska status.

Fokusområde: sporthälsa
Rekommenderad ålder: 18-50 år


Läs mer
hormonell obalans test hormontest kvinna

Feminea Hormon Plus

2390 kr

18 hälsomarkörer

Undersöker hormonell obalans med en detaljerad bild av din hormonella hälsa.

Fokusområde: hormonell obalans
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
hälsotest metabolism viktnedgång

Feminea Viktbalans Advanced

3490 kr  2990 kr

36 hälsomarkörer

Utformad för att ge dig en detaljerad analys av dina kroppsfunktioner.

Fokusområde: metabolism och vikt
Rekommenderad ålder: 18-60 år


Läs mer
ana test, ana blodprov, ana provtagning

ANTINUCLEAR FACTOR - ANA TEST

1490 kr

1 hälsomarkör (sammansatt)

Identifiera eventuella antinukleära antikroppar i blodet med ANA test.

Fokusområde: immunförsvar
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
sköldkörtel prov

FEMINEA TYROIDEA ADVANCED

3790 kr

29 hälsomarkörer

Fokus på sköldkörteln tillsammans med andra viktiga biomarkörer i blodet.

Fokusområde: sköldkörtel
Rekommenderad ålder: 18-65+ år


Läs mer
fertilitetstest

FERTILITET KVINNA ADVANCED

4890 kr

28 hälsomarkörer

Få djupgående insikter om din reproduktiv hälsa och fertilitetsstatus.

Fokusområde: fertilitet
Rekommenderad ålder: 18-40 år


Läs mer
sporthälsa

NUTRITION OCH NÄRING PLUS

3490 kr

36 hälsomarkörer

Få en bred bild av din näringsmässiga och metaboliska status.

Fokusområde: nutrition och näring
Rekommenderad ålder: 18-60 år


Läs mer
förklimakteriet test

Förklimakteriet Advanced

3990 kr

34 hälsomarkörer

Få en helhetsbild av din hälsa under förklimakteriet.

Fokusområde: förklimakteriet
Rekommenderad ålder: 35-45 år


Läs mer

  Välj en hälsokontroll som passar bäst just dina behov


  hälsokontroll

  Allmän hälsa - hälsokontroll

  Hälsokontroller för allmän hälsa är utformade för att ge en omfattande bild av din hälsa, inklusive ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever- och njurfunktion, blodsocker, immunförsvar och mer. Oavsett vilket hälsotest du väljer så kan du få unik insikt i din hälsostatus och en baslinje inför livsstilsförändringar.

  • Antal markörer som analyseras: 31 till 70
  Allmän hälsa
  hälsokontroll

  Hälsokontroll för hormonbalans

  Med hälsokontroller för hormonbalans har du möjligheten att få värdefull insikt om din hormonbalans. På FemineaLab har vi utformat varje hormonell obalans test speciellt för den kvinnliga kroppen, där vi analyserar olika hälsomarkörer som är av essentiell värde för hormonbalans hos varje kvinna.

  • Antal markörer som analyseras: 15 till 46
  Hormonbalans
  hälsokontroll

  Järn- och blodstatus

  Undersök din järn- och blodstatus för förstå tecken på anemi och hantera den, ett tillstånd som påverkar kroppens röda blodkroppar och hemoglobin. Med resultat från vår hälsokontroll kan du få värdefull insikt i din anemistatus, för att sedan bli guidad i att vidta effektiva åtgärder för att förbättra din hälsa.

  • Antal markörer som analyseras: 9 till 13
  Järn- och blodstatus
  hälsokontroll pris

  Hälsokontroll för sköldkörtelstatus

  Med FemineaLabs omfattande hälsokontroll för sköldkörtel kan du upptäcka och hantera eventuella problem. Våra sköldkörtel prov är specifikt utformade att analysera markörer som kan identifiera och mäta vanliga sköldkörtel symtom hos varje kvinna, inklusive trötthet, humörsvängningar och viktfluktuationer.

  • Antal markörer som analyseras: 10 till 29
  Sköldkörtel
  hälsokontroll

  Immunförsvar hälsokontroll

  Hälsokontrollen som är speciellt anpassad för att undersöka hälsomarkörer som är viktiga för immunförsvaret, hjälper dig att förstå om du har bra eller dåligt immunförsvar, några inflammationer eller autoimmuna symptom. Gör ett immunförsvar test och få insikt om hur välrustad din organism är.

  • Antal markörer som analyseras: 9 till 12
  Immunförsvar
  hälsokontroll

  Hälsokontroll under klimakteriet

  FemineaLab klimakteriet test är en omfattande hälsokontroll under klimakteriet som omfattar viktiga hälsomarkörer för sköldkörtel, hormonbalans, skelett- och benhälsa, hjärta-kärl, lever- och njurhälsa, näringsstatus, blodstatus, blodsocker och inflammation. Den ger dig information du behöver för att ta proaktiva steg under din klimakterieresa.

  • Antal markörer som analyseras: 14 till 41
  Klimakteriet
  Image

  Hälsokontroll för blodsocker

  Genom våra blodsocker test kan vi noggrant analysera ditt blodsockernivå och bedöma om ditt blodsocker är lågt, normalt eller högt. Dessutom kan vi genom hälsokontrollen identifiera eventuell risk för både diabetes typ 1 och diabetes typ 2, vilket hjälper dig att ta kontroll över din hälsa på ett proaktivt sätt. 

  • Antal markörer som analyseras: 2 eller 3
  Blodsocker
  Image

  Vitaminer och mineraler

  Om du undrar vilka vitaminer behöver jag, så kan du få svaret på denna fråga genom att göra en hälsokontroll som är speciellt inriktad på vitaminer och mineraler. Få insikt i din status gällande vitamin D, B12, B9, järn, magnesium, kalcium, zink, samt även protein ferritin och aminosyra homocystein.

  • Antal markörer som analyseras: 9 till 16
  Vitaminer och mineraler
  Image

  Hälsokontroll för fertilitet

  Våra fertilitetstester ger en detaljerad och omfattande förståelse av din fertilitetsstatus, och kan hjälpa dig att få insikt i din förmåga att bli gravid. Genom att göra en hälsokontroll för fertilitet kan du få djupgående kunskap om hormoner, äggkvalitet, och andra faktorer som spelar en viktig roll i fertilitetsstatus.

  • Antal markörer som analyseras: 4 till 27
  Fertilitetstest kvinna
  hälsokontroll

  Hälsokontroll inför IVF

  Vi erbjuder en rad olika speciellt anpassade hälsokontroller för dig som genomgår eller överväger att genomgå en IVF-behandling. Dessa kan ge dig en omfattande bild av din hälsa som hjälper dig att optimera kroppens beredskap. Du kan välja olika hälsokontroller för olika delar av IVF behandlingscykeln.
  IVF hälsokontroller

  Hur fungerar det?


  01


  Välj ditt hälsotest

  Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

  02


  Ta ditt test

  FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

  03


  Resultat

  Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

  04


  Uppföljning

  Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

  Vanliga frågor och svar om hälsokontroller

  Våra mest populära hälsokontroller

  Välj och boka en hälsokontroll som passar din behov bäst. Inom allmän hälsa kan du få den mest omfattande hälsokontrollen och de andra är mer specifika beroende på vilken fas i livet du är eller vilka hälsoutmaningar du känner att du har.


  Använd kartan nedan för att hitta klinik för din hälsokontroll

  Tillåt geo-lokalisering på din dator/enhet så söker den upp din närmaste plats för provtagning. Klicka på flaggan så får du kort info om mottagningen. Du kan även klicka på provtagningens egen hemsida så får du den mest uppdaterade informationen.

  Välj kategorier eller sökord och [SÖK]

  Få vägbeskrivningar

  Visa alternativ dölj alternativ