Infektionsscreening

Vi planerar införa screening inom en snar framtid


Infektionsscreening

Infektionsscreening är en viktigt del i en IFV utredning och behandling

Vi förstår att du eventuellt söker en komplett IVF-undersökning och vi är här för att stödja dig i varje steg av processen. Dock vill vi informera om att vi för närvarande tyvärr inte kan erbjuda infektionsscreening som en del av våra tester. Anledningen till detta är att vid positiva resultat av sådana tester, är vi lagligen skyldiga att rapportera detta till hälsomyndigheterna och genomföra smittspårning. Detta är något vi för närvarande inte har resurser till.

Vi planerar dock att inom en snar framtid tillhandahålla infektionsscreening.

Rekommendation

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din allmänläkare eller en annan sjukvårdsinrättning för dessa specifika tester. Dessa tester är mycket viktiga och vi råder alla våra patienter att säkerställa att de är testade och vaccinerade för dessa infektioner innan de påbörjar en IVF-behandling.

Vårt erbjudande inom IVF idag

Vad vi kan erbjuda dig som en del av vårt IVF-servicepaket är en omfattande uppsättning av tester som täcker många andra aspekter av din reproduktiva hälsa och beredskap för IVF. Dessa inkluderar hormontester, metaboliska markörer, fullständigt blodantal, näringsstatus, genetiska tester och blodkoagulationstester.

Vi är engagerade i att tillhandahålla den bästa möjliga vård och support för din IVF-resa, och vi ser fram emot att arbeta med dig.