FemineaHormon – En grundläggande men omfattande hormonanalys för kvinnor.

1.190,00 kr

Feminea Hormon hälsotest är ett grundläggande men brett hälsotest som undersöker hormonell obalans och ger en bra bild av din hormonella hälsa.

Speciellt anpassad för den kvinnliga kroppen, analyserar testet 8 viktiga hormoner och 7 markörer för blodstatus, inklusive könshormoner, ämnesomsättningshormoner och stresshormoner. Dessa hormoner kan påverka din metabolism, vitalitet, fertilitet, sexlust, samt allmänna prestationsförmåga och hälsa.

Feminea Hormon hälsotest gör en samlad analys av din hormon- och blodstatus, med en blodprovsanalys av totalt 15 biomarkörer. Testet ger en god och bred överblick över din hormonbalans och är ett utmärkt insteg för att börja övervaka din hormonella hälsa.

Processen är snabb och effektiv, med remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar. En läkarkonsultation ingår för att hjälpa dig tolka och förstå dina resultat.

Investera i din hormonella hälsa och ta kontroll över ditt välmående med FemineaHormon – en grundläggande men omfattande hormonanalys för kvinnor.

Feminea Hormon Hälsotest

Feminea Hormon hälsotest är ett brett hälsotest för att undersöka hormonell obalans.

Hälsotestet analyserar en mängd av hormonella markörer tillsammans med ditt blodstatus och ger en bra bild av din hormonella hälsa.

Blodanalys av 8 hormoner och 7 markörer för blodstatus med läkarkonsultation

 • Feminea Hormon Hälsotest är ett hormonpaket med fokus på hormoner anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen.
 • Feminea Hormon analyserar hormonmarkörer för könshormon, ämnesomsättning och stress. Dessa hormoner kan ha påverkan på din metabolism, vitalitet och fertilitet, sexlust samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa.
 • Hälsotestet gör en samlad analys av din hormon- och blodstatus.
 • Blodprovsanalys av totalt 15 biomarkörer
 • Hälsotestet Feminea Hormon ger en god och bred överblick över din hormonbalans.
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Detta innehåller Feminea Hormon

Feminea Hormon Hälsotest innehåller 18 hälsomarkörer för analys av din hormonbalans.

Feminea Hormon Plus beskriver din nuvarande hälsostatus.

Läkarutlåtande med rekommendationer.


Sköldkörtelhormoner

 Feminea Hormon Plus Hälsotest innehåller 3 markörer för sköldkörtelhormoner.

Rubbningar i nivåerna av sköldkörtelhormon kan ge en mängd olika symtom. En underproduktiv sköldkörtel kan bland göra dig trött, nedstämd, frusen och ge låg ämnesomsättning. En överproduktiv sköldkörtel kan ge symtom såsom nervositet, svårigheter att varva ned och viktnedgång. En analys av TSH i serum kan påvisa om det finns sjukdom i sköldkörteln. 

Du kan läsa mer om dessa markörer på FemineaLab Academy.

Kortisol

 Feminea Hormon Plus innehåller följande biomarkör.

Kortisol är ett stresshormon som produceras av binjurarna. Det hjälper kroppen att hantera stress och reglerar olika kroppsliga funktioner som metabolism, blodsocker och blodtryck. Symtom på höga kortisolvärden inkluderar viktökning, särskilt i buken, trötthet och svaghet, och låga kortisolvärden kan leda till symptom som viktminskning, muskelsvaghet och lågt blodtryck.

Du kan läsa mer om denna biomarkör på FemineaLab Academy.

KortisolHormon

Obalanser i hormonstatus

 Feminea Hormon Plus Hälsotest innehåller följande 4 ytterligare hormonella biomarkörer tillsammans med sköldkörtelhormoner och kortisol vilka vi analyserar för att få en mer samlad bild av din hormonbalans.

Allmänna symtom för hormonella obalanser hos kvinnor kan inkludera förändringar i menstruationscykeln, infertilitet, viktproblem, förändringar i hud- och hårkvalitet, humörsvängningar, trötthet, minnesproblem, sexuella problem, osteoporosis, hormonrelaterad cancer och kardiovaskulära problem.

Dessa symtom kan vara ett resultat av obalanser i hormoner såsom östrogen, FSH, kortisol, testosteron och sköldkörtelhormoner och även andra hormoner

Produktion av sköldkörtelhormoner och andra viktiga hormoner eller kan ge liknande symtom vid funktionstörningar. Exempelvis kan höga nivåer av kortisol ge liknande symtom som hypotereos och komplexa samband med andra hormoner som östrogen och FSH kan påverka t.ex fertilitet och menstruation.

Du kan läsa mer om dessa på FemineaLab Academy.

Blodstatus

 Feminea Hormon Plus Hälsotest innehåller följande 7 biomarkörer för ditt blodstatus.

Tillsammans ger blod- och hormonmarkörer en omfattande bild av en persons hälsostatus och hjälper till att snabbare diagnostisera och behandla eventuella underliggande hälsoproblem.

I vissa fall kan obalanser i hormoner och blodmarkörer vara sammankopplade, vilket gör det ännu viktigare att testa båda tillsammans för att få en fullständig förståelse av personens hälsostatus.

Du kan läsa mer om dessa på FemineaLab Academy.


Feminea Hormon Plus Hälsotest

Feminea Hormon hälsotest är ett brett hälsotest för att undersöka hormonell obalans.

Hälsotestet analyserar en mängd av hormonella markörer tillsammans med ditt blodstatus och ger en bra bild av din hormonella hälsa.

Blodanalys av 8 hormoner och 7 markörer för blodstatus med läkarkonsultation

 • Feminea Hormon Hälsotest är ett hormonpaket med fokus på hormoner anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen.
 • Feminea Hormon analyserar hormonmarkörer för könshormon, ämnesomsättning och stress. Dessa hormoner kan ha påverkan på din metabolism, vitalitet och fertilitet, sexlust samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa.
 • Hälsotestet gör en samlad analys av din hormon- och blodstatus.
 • Blodprovsanalys av totalt 15 biomarkörer
 • Hälsotestet Feminea Hormon ger en god och bred överblick över din hormonbalans.
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Blodanalys
 • Antal blodanalyser:  15 hälsomarkörer
 • Hälsomarkörer: Hormoner | Sköldkörtel |Könshormoner | Blodstatus |
 • FemineaLab Academy: Artikel om samtliga markörer
Rådgivning & Rekommendationer
 • Läkare: Konsultation | En samlad bedömning av analys av hälsomarkörer för din hormonbalans.
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hormonell nivå | Underliggande sjukdom | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

 • FemineaLab: Komplett guideline för hälsotest och blodprovstagning
 • Beställning: Online Hälsobutik | Konsumentskydd | Sekretess
 • Remiss: Normalt inom samma dag eller en arbetsdag från beställning.
 • Blodprovstagning: 150+ Blodprovsmottagningar | Sök närmaste mottagning
 • Blodprovsanalys: Ackrediterade laboratorier | Karolinska Universitetslaboratoriet | Aleris Medilab | Unilabs
 • Provsvar: Normalt inom 2-4 arbetsdagar efter insänt blodprov.
 • LäkarsvarJournal | BankID inloggning