Image

Feminea Anemi Plus - Analyser dina blodnivåer för anemi

Feminea Anemi Plus analyserar blodmarkörer för ditt blodstatus och mineraler samt proteiner kopplade till anemi


Följande Hälsomarkörer analyseras

Järnbrist: Järn Ferritin Transferrin Järnmättnad

Blodstatus: MCV EPK LPK EVF Hb MCH TPK


Blodanalys av 11  hälsomarkörer för blodstatus, mineraler och proteiner med läkarkonsultation
  • Feminea Anemi Plus är ett brett test för analys av anemi.
  • Hälsotestet ger en god överblick över din blodstatus, järn och dess metabolism.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

690,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest