Image

Feminea Autoimmuno - Upptäck orsakerna bakom dina autoimmuna symtom och förbättra din hälsa

Feminea Autoimmuno är ett utökat hälsotest med biomarkörer i blodet för att upptäcka pågående inflammationer som är relaterat till eventuell underliggande autoimmun sjukdom. Den innehåller 12 olika analyser av hälsomarkörer med 8 blodstatusmarkörer varav 2 inflammationsrelaterade och 4 övriga markörer inkluderat antikroppar relaterade till inflammation och underliggande autoimmun sjukdom .
Följande Hälsomarkörer analyseras
Blodstatus: MCV EPK LPK EVF Hb MCH TPK Sänkan (SR) Inflammation: CRP Fibrinogen Anti-CCP RF

Blodanalys av 12 hälsomarkörer med läkarkonsultation

  • Feminea Autoimmuno Hälsotest ger en god överblick av ditt hälsostatus relaterat till pågående inflammationer och eventuell underliggande autoimmun sjukdom.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
1.395,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest