Image

Feminea Hjärta - Upptäck din risk för hjärtsjukdom

Feminea Hjärta är ett hälsotest för att analysera biomarkörer relaterade till din hjärt- och kärlhälsa.

Hälsotestet innehåller 17 olika analyser av hälsomarkörer för en god inblick i din nuvarande hälsostatus för ditt hjärta och ger dig en baslinje inför livsstilsförändringar och möjligheten att ta bättre kontroll över din framtida hälsa.

Analyserna inkluderar markörer för din hjärt- och kärlhälsa, blodsocker och blodstatus.


Följande Hälsomarkörer analyseras

Hjärta och Kärl: LDL HDL LDL/HDL kvot Kolesterol Triglycerider Apo A1 Apo B Apo kvot

Blodstatus: MCV EPK LPK EVF Hb MCH TPK

Blodsocker: HbA1c  Glukos


Blodanalys av 17 hälsomarkörer med läkarkonsultation

  • Feminea Hjärta Hälsotest fokuserar på hälsomarkörer för din hjärt- och kärlhälsa.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
695,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest