Image

Feminea Sporthälsa Nutrition och Näring - Advanced

48 HÄLSOMARKÖRER

Med vårt hälsotest Feminea Sporthälsa Nutrition och Näring Advanced får du en fullständig analys av din näringsstatus och metaboliska hälsa. Testet inkluderar hälsomarkörer för vitaminer och mineraler, blodsocker, lever- och njurfunktion, hjärta, inflammation och flera hormoner

Varför Välja Detta Test

Omfattande Insight med Agerbara Resultat - Vårt test är inte bara en vanlig näringsprofil. Analysen är omfattande som kan ge dig djupgående insikter i din kropp som vanligtvis bara är tillgängliga genom flera olika tester.

Hög Kvalitet och Säkerhet - Alla prover analyseras i certifierade laboratorier med stränga kvalitetskontroller.

Denna produkt är utformad för att ge dig en klar och fullständig bild av din näringsmässiga och metaboliska status, så att du kan fatta välgrundade beslut om din hälsa. Gör investeringen i dig själv idag.

Blodanalys av 48 hälsomarkörer med läkarutlåtande

  • Feminea Sporthälsa Nutrition och Näring Advanced är vårt mest omfattande hälsotest inom sporthälsa med näring och metabolism i fokus som är anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen.
  • Analys av 48 hälsomarkörer vilka ger en god överblick av ditt hälsostatus.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
3.190,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest


Hjärta och Kärl

Feminea Fitness innehåller följande 8 biomarkörer för hjärt- och kärlhälsa.

Att analysera nivåer för hjärtmarkörer såsom LDL, HDL och kolesterol tillsammans med  andra markörer ger en omfattande bild av en din kardiovaskulära hälsa.

Abnormala nivåer av endera markör kan indikera en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket kan påverka prestanda negativt genom att orsaka trötthet, minskad uthållighet och ökad risk för skador.

Du kan läsa mer om denna biomarkör på FemineaLab Academy.

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image