Image

Feminea Avancerad Antikroppspanel för Koagulation – Omfattande Koagulationstestning

4.990,00 kr

4 HÄLSOMARKÖRER

Vår Avancerade Antikroppspanel för Koagulation är en omfattande utvärdering av antifosfolipidantikroppar, avgörande för att diagnostisera och hantera tillstånd som kan påverka kroppens koagulationssystem. Detta paket är speciellt framtaget för att identifiera antikroppar som kan orsaka ökad koagulering och är avgörande för diagnosen av antifosfolipidsyndrom och relaterade störningar.

Inkluderade Tester

  • Lupusinhiberande Kapacitet: Detta test identifierar närvaron av antikroppar som är kända för att öka blodkoaguleringen och är starkt kopplade till antifosfolipidsyndrom. Det är en viktig indikator på autoimmuna störningar som kan påverka blodkoagulationen.
  • IgG-Kardiolipin Antikroppar: Specifikt fokuserar detta test på IgG-klassens antikroppar mot kardiolipin, en vanlig typ av antifosfolipidantikropp. Ökade nivåer kan vara en indikator på ökad risk för trombos.
  • IgM-Kardiolipin Antikroppar: Detta test söker efter IgM-klassens antikroppar mot kardiolipin. Liksom IgG-kardiolipin, är dessa antikroppar associerade med ökad koagulering och kan indikera en underliggande autoimmun störning.
  • IgG-b2-glykoprotein I Antikroppar: Testet mäter nivåerna av IgG-antikroppar mot b2-glykoprotein I, en annan viktig markör för antifosfolipidsyndrom. Dessa antikroppar är kopplade till ökad risk för blodproppsbildning och kan vara avgörande för diagnos och behandling av koagulationsstörningar.

Målgrupp:

  • Individer med en historia eller misstänkt risk för antifosfolipidsyndrom.
  • Personer som upplevt oförklarliga blodproppar, särskilt om de saknar traditionella riskfaktorer.
  • De med en familjehistorik av autoimmuna tillstånd eller koagulationsstörningar.

Varför Välja denna Avancerade Antikroppspanel?

  • Omfattande Utvärdering: Erbjuder en fullständig bild av antifosfolipidantikropparnas status i kroppen.
  • Viktig för Diagnos och Behandling: Resultaten är kritiska för att fastställa rätt diagnos och planera effektiv behandling.
  • Tidig Upptäckt: Identifierar potentiella riskfaktorer som kan förebygga allvarliga komplikationer relaterade till koagulation.

Ta Kontroll över Din Hälsa - Med denna panel kan du ta proaktiva steg för att förstå och hantera din koagulationshälsa. Beställ idag för att få värdefull insikt och börja din resa mot en mer informerad och säker hälsoplanering.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer. Några av koguleringsmarkörerna är komplexa och tar dessvärre ett par veckor att få analyssvar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se