Image

Feminea Fibrinogen Koagulationstest

949,00 kr

Feminea Fibrinogen Koagulationstest är ett avancerat diagnostiskt verktyg som ger en exakt mätning av fibrinogennivåerna i ditt blod. Fibrinogen, ett viktigt protein i blodets koaguleringsprocess, spelar en central roll i bildandet av blodproppar och sårläkning. Detta test är avgörande för att bedöma blödningsrisker, diagnostisera koagulationsstörningar och förstå övergripande koagulationshälsa.

Varför välja detta test

  • Avgörande för Blodkoagulation: Fibrinogen är en nyckelkomponent i blodets koagulationssystem och är nödvändig för bildandet av blodproppar.
  • Indikator på Blödningsrisk: Låga fibrinogennivåer kan indikera ökad risk för blödningar, medan höga nivåer kan signalera en risk för trombos.
  • Viktig för Sårläkning: Fibrinogen är involverat i kroppens naturliga läkningsprocesser.
  • Övervakning vid Medicinsk Behandling: Testet är särskilt viktigt för patienter som genomgår antikoagulantbehandling eller har tillstånd som påverkar koagulationsförmågan.

Användning

Feminea Fibrinogen Koagulationstest rekommenderas för:

  • Personer med en historia av blödning eller trombos.
  • Patienter som behöver övervakning av deras koagulationsstatus inför medicinska ingrepp.
  • Individer som genomgår behandling med antikoagulantia.

Testprocess:

  • Testet innebär ett enkelt venöst blodprov som tas av kvalificerad sjukvårdspersonal.
  • Provet analyseras noggrant hos våra partners med certifierade laboratorium för att garantera exakta och pålitliga resultat.
  • Resultaten presenteras tydligt för att förstå deras inverkan på din hälsa.

Med FemineaLabs Fibrinogen Koagulationstest får du viktig insikt i din koagulationshälsa, vilket underlättar effektiv behandling och förebyggande av koagulationsrelaterade tillstånd.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer. Några av koaguleringsmarkörerna är komplexa och tar dessvärre ett par veckor att få analyssvar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se