Feminea-Blodkoagulering

Feminea KoagulationsKoll Plus – Testa Dina Naturliga Antikoagulanter

2.990,00 kr

3 HÄLSOMARKÖRER

KoagulationsKoll Plus är ett specialiserat hälsotestpaket som ger en detaljerad inblick i dina naturliga antikoagulationsfaktorer. Detta paket är idealiskt för personer som vill fördjupa sin förståelse för kroppens egen förmåga att reglera blodkoagulation och identifiera riskfaktorer för onormal koagulation.

Inkluderade Tester:

  • Protein C: Ett avgörande test som mäter nivån av Protein C, en viktig komponent i kroppens naturliga antikoagulationssystem. Låga nivåer av Protein C kan vara en indikator på ökad risk för onormal blodkoagulation.
  • Protein S, fritt: Detta test mäter mängden fritt Protein S i blodet, en annan central faktor i förebyggandet av onormal blodkoagulation.
  • Antitrombin: Ett test som bestämmer nivåerna av Antitrombin i blodet, vilket är kritiskt för att kontrollera blodkoagulation och förebygga överdriven koagulation.

Målgrupp:

  • Individer som vill bedöma sin risk för onormal blodkoagulation.
  • Personer med familjehistorik av koagulationsstörningar.
  • De som har haft oförklarliga blödnings- eller trombosepisoder.

Varför Välja KoagulationsKoll Plus?

  • Förebyggande Hälsokontroll: Identifiera tidiga tecken på potentiella koagulationsproblem.
  • Informativ och Insiktsfull: Få djupgående förståelse för din kropps naturliga förmåga att hantera blodkoagulation.
  • Skräddarsydd Hälsoplanering: Använd resultaten för att skapa en personlig hälsoplan i samråd med din läkare.

Investera i din hälsa genom att beställa KoagulationsKoll Plus. Upptäck viktiga aspekter av din koagulationshälsa och ta kontroll över din välbefinnande.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker. Resultaten kommer att presenteras i en lättförståelig rapport, komplett med detaljerade förklaringar av varje markör och eventuella uppföljande steg du kan behöva ta.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer. Några av koguleringsmarkörerna är komplexa och tar dessvärre ett par veckor att få analyssvar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se