Feminea-Blodkoagulering

Feminea Genetisk Trombosrisk – Protrombin Mutationstest

1.890,00 kr

1 HÄLSOMARKÖR

Vår Genetiska Trombosrisktest är en omfattande hälsotestprodukt som fokuserar på att identifiera en av de mest kända genetiska riskfaktorerna för blodproppsbildning: Protrombin G20210A Mutation. Testet är avsedd för individer som vill utvärdera sin genetiska benägenhet för trombos, speciellt de med en familjehistorik av blodproppar eller de som har upplevt oförklarliga trombotiska händelser.

Inkluderade Test

  • Protrombin G20210A Mutation: Detta test identifierar en mutation i protrombingenen, vilket kan leda till högre nivåer av protrombin i blodet och därmed en ökad risk för trombos. Denna mutation är den näst vanligaste genetiska orsaken till ökad trombosrisk efter Faktor V Leiden.

Målgrupp

  • Personer med en personlig eller familjehistorik av blodproppar eller trombotiska händelser.
  • Individer som har haft oförklarliga blodproppar vid en ung ålder.
  • Kvinnor som överväger hormonbaserad behandling, inklusive p-piller eller hormonersättningsbehandling, eftersom dessa tillstånd kan påverkas av de testade mutationerna.

Varför Välja Denna Test För Trombosrisk?

  • Förebyggande Vård: Att känna till din genetiska risk för trombos kan hjälpa dig att vidta proaktiva åtgärder för att minska din risk, inklusive livsstilsförändringar och medicinska interventioner.
  • Informationsrik Analys: Genom att förstå dina genetiska riskfaktorer kan du och din vårdgivare utforma en mer målinriktad och effektiv hälsostrategi.
  • Enkel och Tillgänglig: Testet är enkelt att genomföra och ger tydliga, förståeliga resultat som kan vara en viktig del i din hälsoplanering.

Ta Kontroll över Din Hälsa - Med denna Trombosriskpanel kan du få viktig insikt i din genetiska disposition för trombos. Denna kunskap är ovärderlig för att skapa en hälsoplan som passar just dina behov och minskar din risk för framtida hälsoproblem relaterade till trombos. Beställ ditt test idag för att ta ett steg mot en mer informerad och hälsosam framtid.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer. Koaguleringsmarkören är komplexa och tar dessvärre ett par veckor att få analyssvar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se