immunglobuliner feminealab

Feminea ImmunoCheck IgM – Antikroppstest

790,00 kr

1 HÄLSOMARKÖR

ImmunoCheck IgM är ett avancerat antikroppstest som är utformat för att ge dig en detaljerad inblick i ditt immunförsvars första respons. Immunoglobulin M (IgM) är en kritisk komponent i kroppens immunsystem, som agerar som den första försvarslinjen mot infektioner. Vårt test mäter nivåerna av IgM i ditt blod, vilket ger viktig information om ditt immunförsvars aktuella status.

Varför välja detta test:

  • Tidig Upptäckt: IgM-nivåer ökar snabbt vid en första infektion, vilket gör detta test till ett värdefullt verktyg för tidig upptäckt av infektiösa sjukdomar.
  • Autoimmuna Tillstånd: Hjälper till att identifiera och övervaka vissa autoimmuna tillstånd där IgM-nivåer kan vara onormalt höga.
  • Snabb och Enkel Provtagning: Enkel blodprovstagning som kan utföras på våra anslutna kliniker.
  • Pålitliga Resultat: Analyseras av certifierade labb för att garantera högsta möjliga noggrannhet och tillförlitlighet i resultaten.
  • Förståelse för Immunhälsa: Ett värdefullt verktyg för att övervaka och förstå din övergripande immunhälsa.

Användning

Detta test är idealiskt för individer som:

  • Misstänker exponering för en nyligen infektion.
  • Har symptom som kan tyda på en infektion eller ett autoimmunt tillstånd.
  • Önskar en översikt över deras immunsystemets hälsa.

Inkluderat i Testet

  • Fullständig rapport med dina IgM-nivåer och en förståelig tolkning av resultaten.

Beställningsprocess: Beställ enkelt ditt ImmunoCheck IgM-test online på vår webbplats. Välj mellan att besöka en av våra partnerkliniker för provtagning.

Engagera dig i din hälsa med ImmunoCheck IgM – ditt första steg mot en djupare förståelse av ditt immunförsvar.

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din läkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar för standardmarkörer.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se