Image

Feminea Tyroidea Advanced

29 HÄLSOMARKÖRER En avancerad analys av din sköldkörtel hälsa med ett blodprov

Feminea Tyroidea Advanced är ett avancerat hälsotest för sköldkörteln anpassad för kvinnor. Hälsotestet har fokus på sköldkörteln tillsammans med andra viktiga biomarkörer i blodet för att ge en bättre helhetsbild av din hälsa. Den inkluderar samtliga markörer i Feminea Tyroidea Plus.

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort.

Ett blodprov för sköldkörtelhormoner kan tillsammans med andra betydelsefulla markörer såsom antikroppar, blodstatus, vitaminer och mineraler, njurmarkörer och hormoner ge en mer heltäckande bild av din hälsa, hjälpa till att göra en bättre diagnos samt övervaka ditt svar på en behandling och förebygga komplikationer.


Blodanalys av 29  hälsomarkörer för sköldkörteln med läkarutlåtande
  • Feminea Tyroid Advanced är vårt bredaste sköldkörtelstest och inkluderar samtliga markörer i Feminea Tyroidea Plus.
  • Feminea Tyroidea Advanced är ett hälsotest med fokus på analys sköldkörtelhormon tillsammans med andra blodmarkörer för att ge en bättre helhetsbild, vilka sammantaget kan ha en påverkan på din metabolism samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa.
  • Blodprovsanalys av sköldkörtelhormoner, antikroppar, blodstatus, njurar, vitaminer, mineraler och andra hormoner
  • Hälsokontrollen ger en mycket god överblick över sköldkörtelns funktion.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
1.995,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest