förklimakteriet test

Feminea Förklimakteriet Advanced

3.990,00 kr

34 HÄLSOMARKÖRER

Vår mest omfattande förklimakteriet test ger dig en helhetsbild av din hälsa under förklimakteriet.

Förklimakteriet är en period av förändring och anpassning i kroppen. Med en rad utvalda markörer och djupgående analyser kan du förstå din kropps unika behov och reaktioner under denna viktiga livsfas.

Genom att mäta dessa markörer får du insikt i allt från hjärt- och kärlhälsa, njur- och leverfunktion, till hormonbalans och vitaminstatus. Det är det avancerade testet för att proaktivt hantera din hälsa i denna viktiga livsfas.

Med Feminea Förklimakteriet Advanced får du en omfattande förståelse för din kropp. Tack vare denna breda analys kan du proaktivt adressera eventuella hälsoproblem och njuta av en smidigare övergång till nästa livsfasen efter förklimakteriet.

 


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se