Image

Feminea Postklimakteriet Plus

25 HÄLSOMARKÖRER

För dig som önskar en balanserad och fokuserad inblick i din hälsa och hormonstatus i den sista fasen av klimakteriet, introducerar vi Feminea Postklimakteriet Plus.

Detta testpaket är designat för att ge dig en målinriktad analys av kritiska hälsomarkörer utan att vara så omfattande som vår Advanced-version.

Analyserna inkluderar markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, blodsocker, immunförsvar och inflammationer, vitaminer och mineraler, benspecifikt fosfatat samt hormonella balans.

Feminea Postklimakteriet Plus är idealiskt för dig som vill ha en djupgående men ändå kostnadseffektiv analys av din postklimakteriella hälsa. Genom att mäta dessa utvalda markörer kan du få en klar bild av din hormonbalans, hjärt- och kärlhälsa, och mycket mer.

Beställ ditt Feminea Postklimakteriet Plus hälsotest idag för att få den information du behöver för att proaktivt förvalta din hälsa i denna livsfas!

Blodanalys av 25 hälsomarkörer med läkarkommentarer

  • Feminea Postklimakteriet Plus Hälsotest är en kostnadseffektiv analys hälsotest anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen i postklimakteriet
  • Analys av 25 hälsomarkörer vilka ger en god överblick av ditt hälsostatus.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

2.799,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest