Image

Feminea Fertilitet Kvinna Plus Hälsotest

14 HÄLSOMARKÖRER

Ett utökat hälsotest för att ge kvinnor mer information om deras hälsa och fertilitet.

Feminea Fertilitet Kvinna Plus Hälsotest för fertilitet är ett utökat hälsotest för att ge kvinnor mer information om deras hälsa och fertilitet. Genom att analysera olika blodmarkörer, inklusive blodstatus och kvinnliga hormoner, kan vårt test ge en bättre helhetssyn på din kropp och dess funktioner.

Med detta test kan du proaktivt hantera din hälsa och fertilitet genom att identifiera eventuella problemområden och riskfaktorer i tid. Att förstå din kropp är ett viktigt steg för att kunna ta kontroll över din hälsa och ditt välbefinnande.Genom att ta reda på ditt nuvarande hälsotillstånd kan du ta informerade beslut om din livsstil, diet och eventuella behandlingar, vilket kan bidra till att förbättra din allmänna hälsa och öka chanserna för en framgångsrik graviditet.

Processen är snabb och effektiv, med remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar. Ett läkarutlåtande ingår för att hjälpa dig tolka och förstå dina resultat.

1.190,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest