Feminea IVF Leverhälsa Basal – Grundläggande kontroll av leverfunktion inför IVF

Feminea IVF Leverhälsa Basal - Grundläggande kontroll av leverfunktion inför IVF

769,00 kr

2 HÄLSOMARKÖRER

Optimera dina chanser till framgång med IVF genom att förstå din leverhälsa. Med Feminea IVF Leverhälsa Basal får du tillgång till en grundläggande men kraftfull analys av din leverfunktion.

Vi analyserar två centrala levermarkörer, ASAT och ALAT, vilka ger värdefull information om din leverhälsa. Dessa markörer är viktiga för att bedöma leverns funktion och är ofta de första som testas vid misstanke om leverproblem.


ASAT och ALAT är enzymer som finns i levercellerna. Om levercellerna skadas eller dör, frigörs dessa enzymer i blodet, vilket kan leda till förhöjda nivåer. Genom att övervaka nivåerna av dessa enzymer kan vi få en bra indikation på leverns hälsa.

Leverfunktionen har stor betydelse för hormonbalansen och ämnesomsättningen, vilket är centrala aspekter vid IVF. Ett test av din leverfunktion kan därför vara ett viktigt steg på din fertilitetsresa.

Det här testet är en bra startpunkt för att få grundläggande information om din leverhälsa. Men kom ihåg, en mer omfattande analys kan ge mer detaljerad information. Om du vill ha en mer komplett bild av din leverhälsa, överväg vårt mer omfattande test Feminea IVF Leverhälsa Avancerad.

Denna utvärdering av din leverhälsa kan ge dig och ditt IVF-team viktig information för att optimera din behandling. Genom att förstå din levers hälsa kan du ta ett steg mot en framgångsrik IVF-behandling.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din fertilitetsläkare.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se