Feminea IVF Hjärthälsa Basal – Grundläggande testpanel för hjärtat inför IVF

Feminea IVF Hjärthälsa Basal - Grundläggande testpanel för hjärtat inför IVF

569,00 kr

2 HÄLSOMARKÖRER

För dig som vill börja din fertilitetsresa med en grundläggande förståelse för din hjärthälsa, erbjuder vi "Feminea IVF Hjärthälsa Basal".

Denna testpanel fokuserar på de två mest grundläggande hjärtmarkörerna - Totalt Kolesterol och HDL (det "goda" kolesterolet), som är kritiska för en sund hjärtfunktion.

En obalanserad kolesterolprofil kan ha en negativ inverkan på fertiliteten och det allmänna välbefinnandet, vilket gör dessa markörer till en viktig del av din fertilitetsförberedelse.

Även om denna basala panel inte är lika omfattande som vår kompletta panel, ger den dig fortfarande värdefull insikt i din hjärthälsa och kan hjälpa dig att förbättra dina chanser att lyckas med IVF.


Följande Hälsomarkörer analyseras

Hjärta och Kärl: HDL Kolesterol


Detta test innehåller följande 2 biomarkörer:

  • Totalt Kolesterol: Totalt kolesterol är ett mått på allt kolesterol i blodet. Detta inkluderar LDL ("dåligt") kolesterol och HDL ("bra") kolesterol. Balansen mellan dessa två typer är viktig för hjärthälsan.
  • HDL (High Density Lipoprotein): Detta "goda" kolesterol hjälper till att transportera kolesterol från kroppens vävnader tillbaka till levern för att brytas ner. Höga nivåer av HDL är kopplade till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Högt blodtryck kan leda till olika hälsorisker, inklusive hjärtsjukdom, stroke och njursjukdom. Det är därför viktigt att hålla koll på ditt blodtryck, särskilt om du planerar att genomgå en IVF-behandling.

Om våra tester

Kom ihåg att detta test inte ska ersätta regelbundna läkarbesök eller professionell medicinsk rådgivning. Testet bör användas som ett komplement till ditt samarbete med din fertilitetsläkare.

Våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker. Resultaten kommer att presenteras i en lättförståelig rapport, komplett med detaljerade förklaringar av varje markör och eventuella uppföljande steg du kan behöva ta.

Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se