Feminea IVF Hjärthälsa Komplett – Omfattande hälsoscreening för hjärtat inför IVF

Feminea IVF Hjärthälsa Komplett - Omfattande hälsoscreening för hjärtat inför IVF

699,00 kr

7 HÄLSOMARKÖRER Feminea IVF Hjärthälsa Komplett erbjuder en grundlig analys av din hjärthälsa inför din IVF-behandling. Detta testpaket har skapats för att ge kvinnor de bästa möjliga förutsättningarna för framgång med IVF genom att förstå och optimera deras hjärthälsa. Genom att analysera viktiga blodmarkörer för hjärt-kärlsjukdom, ämnesomsättning och inflammation, får du en detaljerad bild av din hälsa och är redo att ta de bästa stegen för din framtid.
Följande Hälsomarkörer analyseras
Aminosyror: Homocystein Hjärta och Kärl: LDL HDL LDL/HDL kvot Kolesterol Triglycerider Inflammation: CRP
Detta test innehåller följande 7 biomarkörer:
  • Totalt Kolesterol: Totalt kolesterol är ett mått på allt kolesterol i blodet. Detta inkluderar LDL ("dåligt") kolesterol och HDL ("bra") kolesterol. Balansen mellan dessa två typer är viktig för hjärthälsan.
  • HDL (High Density Lipoprotein): Detta "goda" kolesterol hjälper till att transportera kolesterol från kroppens vävnader tillbaka till levern för att brytas ner. Höga nivåer av HDL är kopplade till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.
  • LDL (Low Density Lipoprotein): Detta "dåliga" kolesterol kan bygga upp plack på artärernas väggar, vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Låga nivåer av LDL är kopplade till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.
  • Triglycerider: Dessa är en typ av fett i blodet som kroppen använder för energi. Höga nivåer kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.
  • Homocystein: Homocystein är en aminosyra som produceras av kroppen, oftast som en biprodukt av att äta kött. Höga nivåer i blodet kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom och har även kopplats till ökad risk för missfall och minskad äggkvalitet vid IVF.
  • CRP (C-reaktivt protein): CRP är en markör för inflammation i kroppen. Kronisk inflammation kan bidra till hjärt-kärlsjukdom och andra hälsoproblem.
Högt blodtryck kan leda till olika hälsorisker, inklusive hjärtsjukdom, stroke och njursjukdom. Det är därför viktigt att hålla koll på ditt blodtryck, särskilt om du planerar att genomgå en IVF-behandling.
Om våra tester
Kom ihåg att detta test inte ska ersätta regelbundna läkarbesök eller professionell medicinsk rådgivning. Testet bör användas som ett komplement till ditt samarbete med din fertilitetsläkare. Våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker. Resultaten kommer att presenteras i en lättförståelig rapport, komplett med detaljerade förklaringar av varje markör och eventuella uppföljande steg du kan behöva ta. Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se