Ryggsmärta

Feminea IVF Metabolisk Hälsokontroll Avancerad - Omfattande metabolisk hälsoscreening med blodprov inför IVF

1.149,00 kr

16 HÄLSOMARKÖRER

Feminea IVF Metabolisk Hälsokontroll Avancerad

Feminea IVF Metabolisk Hälsokontroll Avancerad är vårt mest kompletta och omfattande hälsotest med metaboliska biomarkörer i blodet inför IVF-behandling. Förbättra dina chanser att lyckas med IVF genom att ta reda på mer om din metaboliska hälsa. Med IVF Metabolisk Hälsokontroll får du en omfattande analys av de viktigaste metabola markörerna som kan påverka din fertilitet och framgång med IVF.
  • Utforska din Glukosmetabolism: Få en detaljerad insikt i hur din kropp hanterar glukos, med markörerna P-Glukos och HbA1c. En optimal glukosmetabolism kan bidra till bättre äggkvalitet och embryoutveckling.
  • Förstå din Lipidmetabolism: Undersök hur din kropp bearbetar och använder fetter med markörerna Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL. Hälsosamma lipidvärden kan främja embryoimplantation och fosterutveckling.
  • Bedöm din Njurfunktion: Njurar spelar en viktig roll i att upprätthålla kroppens homeostas. En effektiv njurfunktion är avgörande för att eliminera metabola avfallsprodukter, mät detta med Natrium, Kreatinin, Kalium, Urat och Urea.
  • Granska din Leverfunktion: Din lever är central i flera metaboliska processer. En sund leverfunktion kan påverka din allmänna hälsa och även framgången med IVF. Vi analyserar detta genom ASAT, ALAT och Bilirubin.
  • Analysera din Aminosyrametabolism: Aminosyror är essentiella för alla biologiska processer, inklusive reproduktion. Specifikt har homocystein kopplats till äggkvalitet och graviditetsutfall. Vi mäter detta genom Homocystein.
Denna utvärdering ger dig en detaljerad bild av din metaboliska profil, vilket kan ge dig och ditt IVF-team viktig information för att optimera din behandling. Investerar du i IVF-behandling, varför inte maximera dina chanser med IVF Metabolisk Hälsokontroll?

Om våra tester

Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker. Resultaten kommer att presenteras i en lättförståelig rapport, komplett med detaljerade förklaringar av varje markör och eventuella uppföljande steg du kan behöva ta. Vi på Feminea tror på att ge kvinnor kontroll över sin fertilitetsresa. Med vårt hälsotest kan du ta ett självklart steg mot en framgångsrik IVF-behandling. Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din fertilitetsläkare. Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se