Feminea IVF Njurhälsa Basal | Kontroll av grundläggande njurfunktion inför IVF

Feminea IVF Njurhälsa Basal - Kontroll av grundläggande njurfunktion inför IVF

499,00 kr

2 HÄLSOMARKÖRER

Feminea IVF Njurhälsa Basal är ett förenklat hälsotest designat för att ge en snabb överblick över din njurfunktion inför en IVF-behandling. Denna enklare variant innehåller två kritiska markörer - Kreatinin och Urea, vilka ger en indikation på hur väl dina njurar fungerar.


Med vårt Feminea IVF Njurhälsa Basal får du:

  • Kreatinin: Kreatinin är ett avfall som bildas när muskelvävnad bryts ner i kroppen. Njurarna filtrerar normalt ut kreatinin ur blodet. Höga nivåer av kreatinin kan indikera problem med njurfunktionen.
  • Urea: Urea är en annan avfallsprodukt som normalt filtreras ut ur blodet av njurarna. Höga nivåer kan vara ett tecken på nedsatt njurfunktion.

Observera att detta är en förenklad kontroll och inte ersätter en fullständig medicinsk utvärdering av din njurfunktion. Testet är avsett att användas som en del av din allmänna förberedelse inför IVF-behandling, i samråd med din läkare.

Vi på Feminea tror på att ge kvinnor kontroll över sin fertilitetsresa. Med vårt Feminea IVF Njurhälsa Basal kan du ta ett första steg mot att förstå din njurhälsa inför IVF-behandling.

Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att detta test bör användas som ett komplement till din fortsatta vård hos din fertilitetsläkare.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se