Image

Feminea IVF Dedicerad I - Hälsoscreening med blodprov inför IVF

Feminea IVF Dedicerad I
Feminea IVF Dedicerad I är ett specialanpassat hälsotest med biomarkörer i blodet inför IVF-behandling.
Följande Hälsomarkörer analyseras
Sköldkörtel: TSH T3 T4 Hormonbalans: Prolaktin Aminosyror: Homocystein
Vårt test innehåller 5 biomarkörer med analys inom följande kategorier:
  • Hormontest Sköldkörtel och Prolaktin: Hormonbalans är avgörande för en framgångsrik IVF-behandling. ÖvrigaNärings hormoner som annars ingår i IVF utredning och behandling återfinns i andra paket.
  • "Näringsmarkör" Homocystein: Höga nivåer har kopplats till ökad risk för missfall och minskad IVF-frekvens.
Blodkoagulation, Nutrition & Näring, Metabolism, Njurfunktion, Lipidprofil, Blodstatus, Inflammation och Blodgrupp ingår i andra paket. Alla våra tester analyseras i certifierade laboratorier av erfarna biomedicinska analytiker. Resultaten kommer att presenteras i en lättförståelig rapport, komplett med detaljerade förklaringar av varje markör och eventuella uppföljande steg du kan behöva ta. Vi på FemineaLab tror på att ge kvinnor kontroll över sin fertilitetsresa. Kom ihåg att detta inte ersätter professionell medicinsk rådgivning och att denna test bör användas som komplement till ditt samarbete med din fertilitetsläkare. Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
790,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest