Image

Feminea Blodkoaguleringstest Plus och basal hormonell hälsa och uttökad nutrition

Feminea Blodkoaguleringstest PLUS och Basal Hormonell Hälsa inför operation eller IFV

Totalt: 22 blodmarkörer

Feminea Blodkoaguleringstest PLUS och Basal Hormonell Hälsa  - är speciellt utvecklad för att hjälpa dig att ta kontroll över din blodkoagulation inför operation och IVF-behandling. Feminea Blodkoaguleringstest är ett brett test och ger dig den information du behöver för att fatta informerade beslut om din hälsa och säkerställa en trygg och framgångsrik behandling.


Följande Hälsomarkörer analyseras

Sköldkörtel: TSH

Lever: ALAT ASAT  Bilirubin

Njurar:  Albumin Kreatinin Urea

Blodstatus: MCV EPK LPK EVF Hb MCH TPK  Sänkan (SR)

Blodsocker: Glukos

Nutrion: D-vitamin Ferritin

Blodkoagulering: Protrombin APTT Fibrinogen Trombintid


Innehåll
 • Blodkoagulering: En omfattande analys av din blodkoagulation inför operation eller IVF-behandling. Testet inkluderar protrombintid (PT), aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), internationell normaliserad ratio (INR), PK(INR) – Protrombinkomplex för att ge en detaljerad bedömning av din blodkoagulationsförmåga. Denna breda analys ger dig viktig information för att säkerställa att du är redo för din behandling och att risken för komplikationer minimeras.
 • Metabolism: Vi bedömer dina blodsockernivåer för att se till att din metabolism fungerar optimalt.
 • Njurfunktion: Vi testar för kreatinin, albumin och blodurea kväve (BUN) för att säkerställa att dina njurar fungerar som de ska.
 • Leverfunktion: Vi testar för leverenzymer (ALAT, ASAT) och bilirubin för att utvärdera din leverhälsa.
 • Blodstatus: Vi gör en fullständig blodstatus för att kontrollera din allmänna hälsa och välbefinnande.
 • Sköldkörtelhälsa: Vi testar dina sköldkörtelhormonnivåer (TSH) för att bedöma din sköldkörtelfunktion. Sköldkörtelhälsan är viktig för både allmän hälsa och reproduktion, så det är viktigt att säkerställa att den fungerar korrekt.
 • Nutrition: Nivåer av D-vitamin och Ferritin
 • Effektiv provtagning: Provtagningsprocessen för Feminea Blodkoaguleringstest är enkel och smidig. Våra professionella vårdgivare kommer att guida dig genom provtagningsproceduren för att säkerställa att du får korrekta och pålitliga resultat. Vi strävar efter att göra provtagningen så bekväm och stressfri som möjligt för dig inför din behandling.
 • Snabba resultat: Vi förstår vikten av att få snabba resultat inför operation och IVF-behandling. Med Feminea Blodkoaguleringstest kan du förvänta dig snabba och tillförlitliga resultat. Vårt dedikerade team av medicinska experter och laboratoriepersonal arbetar effektivt för att analysera ditt blodprov och ge dig resultaten så snabbt som möjligt. Detta gör att du och ditt vårdteam kan planera och genomföra behandlingen på ett tryggt och effektivt sätt.
Fördelar med Feminea Blodkoaguleringstest
 • Ökad kontroll över din blodkoagulation inför operation och IVF-behandling: Med Feminea Blodkoaguleringstest får du möjlighet att ta kontroll över din blodkoagulation och säkerställa optimala förutsättningar inför din operation eller IVF-behandling. Genom att analysera dina blodprover kan testet ge dig viktig information om din koagulationsförmåga och eventuella avvikelser. Detta gör att du och ditt vårdteam kan vidta lämpliga åtgärder och behandlingar för att minimera riskerna och maximera resultatet.
 • Informerade beslut: Genom att tillhandahålla omfattande och tillförlitliga resultat hjälper Feminea Blodkoaguleringstest dig att fatta informerade beslut inför din operation eller IVF-behandling. Du får insikt i din blodkoagulationsstatus och kan tillsammans med ditt vårdteam diskutera och planera den bästa behandlingsstrategin för att uppnå optimala resultat och säkerhet.
 • Säker och framgångsrik behandling: Genom att använda Feminea Blodkoaguleringstest kan du vara trygg i att du har tagit ett viktigt steg för att säkerställa en säker och framgångsrik operation eller IVF-behandling. Genom att analysera din blodkoagulation kan eventuella avvikelser och potentiella risker identifieras och åtgärdas i förväg. Detta minskar risken för komplikationer och ger dig bästa möjliga förutsättningar för en lyckad behandling.

Feminea Blodkoaguleringstest ger dig möjlighet att ta kontroll över din blodkoagulation inför operation och IVF-behandling. Kontakta oss idag för att boka ditt test och få professionell vägledning inför din kommande behandling.

1.970,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest