Image

Feminea Sporthälsa Nutrition och Näring - Basal

2.390,00 kr

26 HÄLSOMARKÖRER

Med vårt hälsotest Feminea Sporthälsa Nutrition och Näring - Basal får du en snabb överblick men god analys av din näringsstatus och metaboliska hälsa. Testet inkluderar hälsomarkörer för vitaminer och mineraler, blodsocker, lever- och njurfunktion, inflammation och flera hormoner

Varför Välja Detta Test?

Bra Insikt med Agerbara Resultat - Vårt test är mer än en vanlig näringsprofil. Analysen ger en snabb men god överblick som kan ge dig djupgående insikter om din kropp som vanligtvis bara är tillgängliga genom flera olika tester.

Denna produkt är utformad för att ge dig en snabb överblick av din näringsmässiga och metaboliska status, så att du kan fatta välgrundade beslut om din hälsa. Gör investeringen i dig själv idag.


Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


information om detta hälsotest


Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se