Journalföring

Vi följer Patientdatalagen


Journalföring

Vi följer Patientdatalagen och för journal över alla utredningar. Din journal är endast tillgänglig för dig och de vårdgivare du ger samtycke till. När du beställer ett hälsotest journalförs det kopplat till ditt personnummer via denna hemsida. Din remiss, provresultat och läkarens bedömning finns på Mina Sidor, där du har åtkomst genom att logga in med ditt BankID.

Journalföring av ditt hälsotest

Vi journalför dina hälsoanalyser på följande två sätt:

  1. Läkaren bedömer dina blodprovssvar och journalför detta i vårt system TakeCare Stockholm, som är uppkopplat mot Vårdguiden 1177. Du kan se ditt resultat där genom att logga in med ditt BankID. Detta gäller enbart i Region Stockholm.

  2. Vi skickar en notifiering via e-post när ditt analyssvar och rekommendation är klart. Du kan logga in på Mina Sidor på denna hemsida med BankID och läsa Min Journal. Under Konversationer kan du även chatta med oss.

Medicinsk Journal

Legitimerad personal är enligt lag skyldig att föra patientjournal. Citiklinikens journalsystem är säkert och hanteras av Centrum Samverkan TakeCare (Karolinska). Systemet används av de flesta sjukhus och vårdinrättningar i Region Stockholm.

Din Journal på Vårdguiden 1177.se

Citiklinikens journalsystem är kopplat till 1177.se, där du kan se dina utredningar, behandlingar och provtagningar samt besökstidslinje. Det kan ta någon dag innan dina patientdata är överförda till journalen på 1177.se.

Sammanhållen journalföring

Med Patientdatalagen från 2008 blev det möjligt för vårdgivare att ha sammanhållen journalföring. Det innebär att med ditt samtycke kan vi snabbt och enkelt ta del av din journal hos andra vårdgivare.

Journalsystemet TakeCare

TakeCare, som förvaltas av Centrum Samverkan TakeCare, är ett av världens största journalsystem och hanterar över 2,3 miljoner journaler i Stockholms län med över 30 000 användare. Det ger stöd för olika vårdverksamheter och följer visionen "en patient - en journal" genom hela vårdkedjan.

Journalföring

Vi följer Patientdatalagen och för journal över alla utredningar. Din journal är endast tillgänglig för dig och de vårdgivare du ger samtycke till. När du beställer ett hälsotest journalförs det kopplat till ditt personnummer via denna hemsida. Din remiss, provresultat och läkarens bedömning finns på Mina Sidor, där du har åtkomst genom att logga in med ditt BankID.

Journalföring av ditt hälsotest

Vi journalför dina hälsoanalyser på följande två sätt:

  1. Läkaren bedömer dina blodprovssvar och journalför detta i vårt system TakeCare Stockholm, som är uppkopplat mot Vårdguiden 1177. Du kan se ditt resultat där genom att logga in med ditt BankID. Detta gäller enbart i Region Stockholm.

  2. Vi skickar en notifiering via e-post när ditt analyssvar och rekommendation är klart. Du kan logga in på Mina Sidor på denna hemsida med BankID och läsa Min Journal. Under Konversationer kan du även chatta med oss.

Medicinsk Journal

Legitimerad personal är enligt lag skyldig att föra patientjournal. Citiklinikens journalsystem är säkert och hanteras av Centrum Samverkan TakeCare (Karolinska). Systemet används av de flesta sjukhus och vårdinrättningar i Region Stockholm.

Din Journal på Vårdguiden 1177.se

Citiklinikens journalsystem är kopplat till 1177.se, där du kan se dina utredningar, behandlingar och provtagningar samt besökstidslinje. Det kan ta någon dag innan dina patientdata är överförda till journalen på 1177.se.

Sammanhållen journalföring

Med Patientdatalagen från 2008 blev det möjligt för vårdgivare att ha sammanhållen journalföring. Det innebär att med ditt samtycke kan vi snabbt och enkelt ta del av din journal hos andra vårdgivare.

Journalsystemet TakeCare

TakeCare, som förvaltas av Centrum Samverkan TakeCare, är ett av världens största journalsystem och hanterar över 2,3 miljoner journaler i Stockholms län med över 30 000 användare. Det ger stöd för olika vårdverksamheter och följer visionen "en patient - en journal" genom hela vårdkedjan.