Image

Feminea Essentiel Omni

64 HÄLSOMARKÖRER

Feminea Essentiel Omni är vårt mest kompletta och omfattande hälsotest med biomarkörer i blodet.

Dessa hälsomarkörer är anpassade för den kvinnliga fysiologin vilket ger dig en unik insikt i din nuvarande hälsostatus och ger dig en baslinje inför livsstilsförändringar och möjligheten att ta bättre kontroll över din framtida hälsa.

Analyserna inkluderar markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, bukspottkörtel, blodsocker, immunförsvar och inflammationer, vitaminer och mineraler samt hormonella balans.

Blodanalys av 64 hälsomarkörer med läkarutlåtande

  • Feminea Essentiel Omni Hälsotest är vårt största och mest omfattande hälsotest anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen.
  • Analys av 64 hälsomarkörer vilka ger en god överblick av ditt hälsostatus.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

4.390,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest