Kvalitet hos FemineaLab

Vårt åtagande för högsta standard


Kvalitet hos FemineaLab

Ett åtagande för högsta standard

På FemineaLab förstår vi att kvalitet är av yttersta vikt när det gäller medicinska tjänster och produkter. Därför har vi infört en rad kvalitetssäkringsåtgärder för att säkerställa att vi alltid levererar den högsta standarden till våra kunder.

Kvalitet i varje steg

Garanti vid beställning

När du beställer en hälsokontroll från oss garanterar vi att hela processen, från beställning till läkares svar, håller högsta kvalitet. Det innebär:

  1. Smidig och säker beställning: Vi erbjuder en enkel och säker köpprocess som uppfyller användarvillkor, konsumentskydd och GDPR. Vi använder Klarna Smooth för en problemfri kassautcheckning.

  2. Kvalitetssäkrat resultat: Du får tydliga och detaljerade analysresultat för varje hälsomarkör, inklusive vedertagna referensintervall, samt kommentarer och utlåtande från våra läkare.

  3. Läkarutlåtande: Kontrollera alltid om din beställning inkluderar ett läkarutlåtande, då alla produkter inte automatiskt innehåller detta.

Medicinsk Kvalitet och ansvar

Vi strävar efter att erbjuda högsta medicinska kvalitet genom att följa ISO 9001-certifiering och samarbeta med ackrediterade laboratorier. Vårt journalsystem hanterar miljontals patienter och vår personal är legitimerad av Socialstyrelsen.

Trots vårt samarbete med ackrediterade laboratorier kan vi inte garantera att deras analysresultat är helt fria från fel efter att du beställt ett hälsotest från oss. Om du misstänker att något är felaktigt i ditt provsvar, rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi kan undersöka saken och eventuellt ordna en ny analys.

Det är viktigt att notera att hälsotester från FemineaLab inte är avsedda att ersätta traditionell sjukvård. De är endast en del av helhetsbilden om din hälsa och bör betraktas som ett komplement till den allmänna sjukvården. Blodprovsanalyser i sig kan vara missvisande eller ofullständiga och fastställer inte automatiskt om du är frisk eller sjuk.

Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård bör du söka vård på samma sätt som om du inte hade genomgått några tester hos FemineaLab utan läkarbedömning.

Om det förekommer avvikelser från referensvärden kan läkaren bedöma att ytterligare tester eller djupare utredningar är nödvändiga.

Vad vi tyvärr inte kan garantera

Trots att vi har rigida rutiner och certifierade partners och kvalificerad personal kan vi tyvärr inte garantera att slutsvar kommer in i tid på 2-6 dagar. Detta kan bero på olika omständigheter men vi gör vad vi kan för att korrigera detta inom rimlig tid och t.ex producerar en kompletterande remiss utan extra kostnad om något provsvar skulle saknas. Nedan följer olika omständigheter:

  • Vid något tillfälle kan produktion av en remiss bli försenad. Det kan ta en arbetsdag extra beroende på det tryck vi vid tillfället har på oss.
  • Provtagningar som görs utanför Region Stockholm får vi in per post och om det är särskilt ömmande med tiden via fax. Vi kan inte garantera att postgången går så snabbt som utlovats så provsvaret kan då ta några dagar extra.
  • Prover kan för vissa typer av markörer delas upp i flera delar och sändas till olika lab. Detta kan innebära fördröjning i provsvaret
  • Provsvar som är omfattande och innehåller en mängd av markörer kan ge fördröjning om någon av dessa markörer analyserar mindre ofta på laboratorier. Exempel på det kan vara t.ex Retinol som kan ta upp till 2 veckor att få svar på från vissa lab. Det finns markörer som är markerade i vår katalog att de kan ta 3 veckor att få svar på men då meddelar vi det.
  • Blodprov kan av olika skäl gå i hemolys (dvs går inte att analysera). Detta innebär en fördröjning eftersom provet måste tas om.
  • Vid sällsynta tillfällen för mycket omfattande tester missar helt enkelt protagningen att ta samtliga prover och då måste delar av provet tas om. Vi producerar då en ny remiss utan extra kostnad.