/Metabolism och viktnedgång

Metabolism - Din Nyckel till en hälsosam Viktnedgång och Livsstilsförändring


Metabolism och viktnedgång är två nära sammanlänkade faktorer som spelar en avgörande roll i din strävan efter att uppnå en hälsosam vikt och livsstil. Genom att förstå och optimera din metabolism kan du göra betydande framsteg på vägen mot att nå dina hälso- och viktnedgångsmål. Det är här våra hälsotester kommer in i bilden.

Med våra hälsotester kan du ta en närmare titt på din metabolism och dess påverkan på din resa med livsstilsförändring. Du får insikter som hjälper dig att förstå din nuvarande metabolism, lättare anpassa din kost och träning, samt följa dina framsteg genom att följa din metabolism och hur den reagerar på dina insatser. Du kan bl.a. ta reda på hur hög ämnesomsättning kan påverka dina framsteg med viktnedgång. Genom att regelbundet testa och utvärdera din metabolism kan du öka din medvetenhet om din metabolism och använda den kunskapen för att göra kloka val när det gäller kost, träning och hälsa. På så sätt kan du ha en hälsosam viktnedgång och arbeta mot en hälsosam samt hållbar livsstil.


Hälsotester av premiumkvalitet

Alla våra hälsotester genomsyras av premium kvalitet och analyseras endast i certifierade laboratorium!

Enkel och smidig process

Hela processen, från beställning till provsvar är säker och smidig, inga köer och väntetid. Du väljer ett hälsotest som passar dig, signerar med BankID och genomför köpet. Du får sedan din remiss inom 1 arbetsdag och då kan du välja en provtagning som passar dig, där du lämnar blodprov. Provsvar av ditt hälsotest med ett utlåtande från läkare får du inom 2-6 arbetsdagar efter provtagningen.

Testa dig för enskilda markörer?

Vill du istället göra test för bara en specifik markör? Enskilda markörer hittar du här.butik
butik.

Artiklar - För den nyfikneKorta fakta

Jämförelser av hälsotester inom kategorin

 
 
Pris 3.490,00 kr 2.590,00 kr 1.690,00 kr
Product Info
metabolism viktnedgång

Feminea Viktbalans Advanced

viktnedgång

Feminea Viktbalans Plus

viktnedgång

Feminea Viktbalans Basal

TOTALT ANTAL HÄLSOMARKÖRER 36 27 15
Hormoner Östradiol, Progesteron, SHBG, Testosteron, Kortisol Östradiol, Progesteron, Testosteron, Kortisol Kortisol
Sköldkörtel TSH, T3, T4 TSH TSH
Vitaminer & Mineraler D, B9, B12, Järn D, B9, B12, Järn D, Järn
Proteiner Ferritin Ferritin Ferritin
Njurfunktion Kalium, Natrium, Albumin, Kreatinin Natrium, Albumin, Kreatinin -
Leverfunktion ALAT, ASAT ALAT, ASAT -
Hjärta-Kärl LDL, HDL, LDL/HDL-Kvot, Kolesterol, Triglycerider LDL, HDL, Kolesterol LDL, HDL
Blodsocker Glukos, HbA1c, Insulin Glukos Glukos
Bukspottkörtel Amylas - -
Blodstatus MCV, Erytrocyter, Leukocyter, Erytrocytvolymfraktion, Hemoglobin, Hemoglobinmassa, Trombocyter MCV, Erytrocyter, Leukocyter, Erytrocytvolymfraktion, Hemoglobin, Hemoglobinmassa, Trombocyter MCV, Erytrocyter, Leukocyter, Erytrocytvolymfraktion, Hemoglobin, Hemoglobinmassa, Trombocyter
Infektion & Inflammation CRP CRP -