/IVF - Allmän Hälsa

Optimal allmän hälsa är din nyckel till IVF framgång.

Denna produktkategori är ett speciellt utvalt urval av häslotester från FemineaLab, utformade för att ge dig, som kvinna, en omfattande bild av din hälsa när du genomgår eller överväger att genomgå in vitro fertilisering (IVF).

Feminea IVF Blodstatuskontroll

Blodstatus

Förstå hur din blodhälsa påverkar din fertilitetsresa.

Blodstatus är ett viktigt verktyg för att övervaka din kropps grundläggande hälsa. Våra tester kan upptäcka eventuella blodrelaterade störningar, såsom anemi, som kan påverka din fertilitet. Få insikt om dina blodkroppar, hemoglobin och mer med FemineaLab's blodstatus tester.

Läs mer
Feminea IVF Vitalis Komplett – | Optimera din IVF med vårt Nutrition & Näringsstatus Hälsotest

Nutrion och Näring

Identifiera dina unika näringsbehov för att stödja din fertilitetsresa.

Upprätthåll optimal hälsa och främja fertilitet med rätt näring. Våra tester ger dig detaljerad information om din kropps näringsstatus, vilket hjälper dig att göra informerade val kring din diet och livsstil.

Läs mer
Feminea IVF Hjärthälsa Komplett – Omfattande hälsoscreening för hjärtat inför IVF

Lipidprofil

Ta kontroll över din hjärthälsa och balans av fetter inför din IVF-resa.

Utforska din hjärthälsa och din kropps balans av fetter. Våra tester ger dig en djupare förståelse för dina kolesterolnivåer och hjälper dig att upprätthålla optimala hälsotillstånd.

Läs mer
Feminea IVF Leverhälsa Basal – Grundläggande kontroll av leverfunktion inför IVF

Leverfunktion

Upptäck leverns betydelse för din IVF-resa.

Din lever spelar en central roll i att upprätthålla din kropps hälsa. Våra tester ger dig insikt i leverns tillstånd och hur dess funktion kan påverka din fertilitet.

Läs mer
Feminea IVF Njurhälsa Basal | Kontroll av grundläggande njurfunktion inför IVF

Njurfunktion

Förstå njurarnas betydelse för din IVF-resa.

Njurarna spelar en kritisk roll i kroppens rening och balans. Våra tester ger dig insikt i dina njurars hälsa och hur de kan påverka din fertilitet.

Läs mer
Feminea IVF Metabolisk Hälsokontroll Basal | Grundläggande metabolisk hälsoscreening med blodprov inför IVF, allmän hälsa - FeminaLab

Metabolism

Förstå din kropps energianvändning för att optimera din IVF-resa.

Metabolismen är central för hur din kropp använder energi. Våra tester ger dig insikt i ditt metaboliska tillstånd, vilket kan ha en inverkan på din fertilitet.

Läs mer
Feminea IVF Inflammationskontroll Plus – Inflammationsstatus inför IVF

Inflammation

Förstå inflammationens roll i din fertilitet.

Kronisk inflammation kan påverka din kropps övergripande hälsa och fertilitet. Våra tester ger dig insikt i ditt inflammatoriska tillstånd och dess potentiella påverkan på din IVF-resa.

Läs mer

Optimera din allmänna hälsa vid IVF

Vår produktkategori Allmän Hälsa innehåller ett speciellt utvalt urval av tester från FemineaLab, utformade för att ge dig, som kvinna, en omfattande bild av din hälsa när du genomgår eller överväger att genomgå in vitro fertilisering (IVF). Att övervaka sin allmänna hälsa med hälsotester inom blodstatus, njur- och leverhälsa, nutrion, hjärt- och kärlhälsa, metabolism och inflammationer ökar dina möjligheter för en framgångsrik IVF.