/Sporthälsa och Fitness

Optimera Din Prestanda - Hälsotester och Blodanalys inom Sporthälsa och Fitness

Våra blodtester ger dig direkt feedback på din kropps respons till träning och kost, vilket är avgörande för personliga hälsoplaner.

Nutrition och Näring analyser blir grunden för kostanpassningar som förstärker din fysiska prestation.

För Fitness och Hormoner, identifierar vi nyckelmarkörer som formar din individuella träningsstrategi.

Inom Metabolism och Vikt undersöker vi sambanden mellan metaboliska markörer och vikt.

Använd våra precisionsanalyser för att finjustera ditt välmående och maximera din prestation.

Allmän Hälsa Category

Nutrition och Näring

Läs mer
Hormonell Hälsa Category

Träning och Fitness

Läs mer
Hormonell Hälsa Category

metabolism och Vikt

Läs mer