/Hälsotest för Allmän Hälsa och VälmåendeHälsotester genom blodprov - för en bättre allmän hälsaFemineaLab Hälsotest ger dig unik insikt i din hälsa


Genom att göra regelbundna hälsotester kan du aktivt delta i din egen hälsovård och arbeta förebyggande för att upprätthålla en god hälsa över tid. Ett hälsotest ger dig möjligheten att ta kontroll över din hälsa!

På FemineaLab har vi utformat varje hälsotest speciellt för den kvinnliga kroppen. Våra hälsotester analyserar genom blodprov olika hälsomarkörer som är av essentiell värde för din hälsa. Du kan välja en enklare premiumprodukt där hälsotestet gör en blodanalys av 31 hälsomarkörer eller ett avancerat hälsotest som analyserar hela 64 hälsomarkörer.

Värdefulla insikter med våra hälsotester


Med hjälp av våra hälsotester kan du få en omfattande bild av din hälsa, inklusive ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever- och njurfunktion, blodsocker, hormonstatus, immunförsvar och mer. Oavsett din ålder och din livssituation så förtjänar du det bästa! Ett omfattande hälsotest är då det självklara valet för dig och din hälsa.

Förebygg din ohälsa med ett hälsotest, så att du kan främja din hälsa långsiktigt!


Hälsotester av premiumkvalitet

Alla våra hälsotester genomsyras av premium kvalitet och analyseras endast i certifierade laboratorium!

Enkel och smidig process

Hela processen, från beställning till provsvar är säker och smidig, inga köer och väntetid. Du väljer ett hälsotest som passar dig, signerar med BankID och genomför köpet. Du får sedan din remiss inom 1 arbetsdag och då kan du välja en provtagning som passar dig, där du lämnar blodprov. Provsvar av ditt hälsotest med ett utlåtande från läkare får du inom 2-6 arbetsdagar efter provtagningen.

Testa dig för enskilda markörer?

Vill du istället göra test för bara en specifik markör? Enskilda markörer hittar du här.butik
butik.

Artiklar - För den nyfikneKorta fakta

Jämförelser av hälsotester inom kategorin

 
 
Pris 6.870,00 kr 2.790,00 kr
Product Info
FEMINEA ESSENTIEL OMNI Hälsotest

Feminea Essentiel Omni

hälsotest

Feminea Essentiel

TOTALT ANTAL HÄLSOMARKÖRER 64 31
Hormoner Östradiol, Progesteron, FSH, LH, Testosteron, SHGB, DHEAS, Kortisol -
Sköldkörtel TSH, T3, T4 TSH, T3, T4
Antikroppar Anti-TPO, TRAK -
Vitaminer & Mineraler D, B9, B12, Kalcium, Magnesium, Järn, Zink, Järnmättnad (Blodstatus) D, B9, B12, Kalcium, Magnesium, Järn, Zink
Proteiner Ferritin, Transferrin Ferritin
Aminosyror Homocystein -
Njurfunktion Kalium, Natrium, Albumin, Kreatinin, eGFR, Cystatin C, Klorid, Fosfat, Urat, Urea Kalium, Natrium, Kreatinin
Leverfunktion ALAT, ASAT, ALP, Bilirubin, GGT ALAT, ASAT
Hjärta-Kärl LDL, HDL, LDL/HDL-Kvot, Kolesterol, Triglycerider, Apo A1, Apo B, Apo-Kvot LDL, HDL, LDL/HDL-Kvot, Kolesterol, Triglycerider
Energimetabolism Kreatinkinas -
Blodsocker Glukos, HbA1c, Insulin, C-Peptid Glukos, HbA1c
Bukspottkörtel Amylas -
Blodstatus MCV, Erytrocyter, Leukocyter, Erytrocytvolymfraktion, Hemoglobin, Hemoglobinmassa, Trombocyter MCV, Erytrocyter, Leukocyter, Erytrocytvolymfraktion, Hemoglobin, Hemoglobinmassa, Trombocyter
Infektion & Inflammation CRP, Sänkningsreaktion (SR) Sänkningsreaktion (SR)
Autoimmunitet Reumatoid faktor (RF), Anti-CCP -