Viktig Information innan du beställer ett hälsotest

 FemineaLabs hälsotester är inte ämnade att diagnostisera, behandla, lindra, förhindra eller bota någon sjukdom eller tillstånd.

Är du sjuk rekommenderar vi att du söker läkarkontakt inom vården. För mer information, besök Vårdguiden,  www.1177.se. Vid akut sjukdom, ring 112 omedelbart.Viktig Information innan du beställer!

Tack för ditt intresse i våra hälsotester. Innan du bestämmer dig för att använda någon av våra tjänster, vänligen läs följande information noga:

Generell Information

Feminealab erbjuder hälsotester som kan ge dig generell information om din hälsa. Testerna är inte ämnade att diagnostisera, behandla, lindra, förhindra eller bota någon sjukdom eller tillstånd.

Inget patientansvar

Feminealab tar inte anamnes och vi har inte något patientansvar. Det innebär att vi inte kan ge personlig medicinsk rådgivning eller dra slutsatser om tänkbara orsaksförhållanden baserat på resultaten av våra hälsotester.

Informationssäkerhet

Information om symtom, önskemål om rådgivning och bedömning som tillhandahålls oss via email, telefon eller via mina sidor undanbeds och bedöms inte av vår personal. Om du har sjukdomssymtom rekomenderar vi att du vänder dig till din behandlande läkare eller kontaktar din vårdcentral

Konsumentens Val

Du väljer själv ditt hälsotest, oavsett om vi ger information om symtom som är kopplade till hälsotester eller har sökfunktioner för att hitta ett lämpligt hälsotest eller artiklar.

Ingen Diagnostik

Feminealab utför inte diagnostik på en individ baserad på resultaten från hälsotester.

Metoder och Referensvärden

Metoderna för analys av blodprovet samt referensvärden är vetenskapligt säkerställda inom den svenska sjukvården via Karolinska Universitetslaboratoriet, SYNLAB och Unilabs.

Allmänna texter till respektive blodmarkör vid provsvar

Texten till respektive blodmarkör ska betraktas som generella, informativa texter för ökad kunskap om innebörden av respektive blodanalys, ej som specifika för just dig.

Ingen Automatisk Vidare Konsultation

Feminealab erbjuder inte automatisk vidare konsultation utifrån ditt resultat. Dock är FemineaLab en del av Citikliniken som är en vårdgivare inom primärvården där du alltid har möjlighet att beställa läkartid som listad eller olistad patient.

Vid avvikande analyssvar

Vid avvikande analyssvar hänvisar vi dig till lämplig vårdnivå, vanligtvis din husläkarkontakt

Tidskritiska provsvar

Vi förstår att det är angeläget att du får ditt provsvar omgående efter att du tagit ditt blodprov. Svar tar normalt 2-6 arbetsdagar. Det kan till och med gå på en dag. Dock i snitt efter man tagit sitt prov i början av veckan kommer svaret från labbet i slutet av veckan eller i början på nästkommande vecka. Vi kan inte påskynda labben och ibland är vissa ingående markörer i ett paket mycket långsamma, t.ex Retinol kan ta upp till 2 veckor att få svar på.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar att du konsulterar en läkare eller annan kvalificerad vårgivare om du har några frågor om din hälsa. Du bör aldrig förlita dig på informationen på vår webbplats eller i våra hälsotester som ett alternativ till medicinsk rådgivning från din läkare eller annan professionell hälsovårdspersonal.

Viktigt

Är du sjuk rekommenderar vi att du söker läkarkontakt inom vården. För mer information, besök Vårdguiden www.1177.se. Vid akut sjukdom, ring 112 omedelbart.