feminea fertilitet kvinna
Rabatt

Feminea Kortisol Hemtest Kit | Salivtest | Analys av stresshormonet kortisol

kr1.199,00
899,00 kr

Känner du dig ständigt trött, utmattad och stressad? Det kan vara tecken på obalans i dina kortisolnivåer. Med Feminea Kortisol Hemtest Kit kan du enkelt och exakt mäta dina kortisolnivåer hemifrån och få en komplett bild av binjurarnas kortisolproduktion. Kortisol, vårt primära stresshormon, varierar under dagen – det bör vara högt på morgonen och gradvis minska under dagen. Men med dagens stressade livsstil ser vi ofta avvikande mönster som kan tyda på binjureutmattning. Vårt test mäter biotillgängligt, fritt kortisol – den biologiskt aktiva formen – vid sju tillfällen under ett dygn. Du skickar sedan proverna till vårt laboratorium för analys, och inom några dagar efter att labbet mottagit ditt test får du dina resultat.
Följande Hälsomarkörer analyseras
Hormoner: Kortisol
Vad du får med Feminea Kortisol Hemtest Kit:
Att utföra testet är enkelt och bekvämt. Du kan göra det från komforten av ditt eget hem utan behov av läkarremiss eller konsultation.
 • Testet är vetenskapligt utvecklat och kliniskt testat.
 • Analysen utförs på ett ISO13485-certifierat laboratorium för högsta pålitlighet och noggrannhet.
 • Snabba resultat inom några dagar efter att labbet mottagit ditt test
 • Inkluderar en detaljerad resultatrapport för tydlig förståelse och tolkning av dina hormonvärden.
Förstå dina kortisolnivåer för att bekämpa symtom som kronisk trötthet och utmattning – beställ Feminea Kortisol Hemtest Kit idag och ta ett steg närmare bättre hälsa.

Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


Feminea Kortisol Hemtest Kit

Känner du dig ständigt trött, utmattad och stressad?

Det kan vara tecken på obalans i dina kortisolnivåer. Med Feminea Kortisol Hemtest Kit kan du enkelt och exakt mäta dina kortisolnivåer hemifrån och få en komplett bild av binjurarnas kortisolproduktion.

Kortisol, vårt primära stresshormon, varierar under dagen – det bör vara högt på morgonen och gradvis minska under dagen. Men med dagens stressade livsstil ser vi ofta avvikande mönster som kan tyda på binjureutmattning.

Vårt test mäter biotillgängligt, fritt kortisol – den biologiskt aktiva formen – vid sju tillfällen under ett dygn. Du skickar sedan proverna till vårt laboratorium för analys, och inom några dagar efter att labbet mottagit ditt test får du dina resultat.

Testet är vetenskapligt utvecklat och kliniskt testat.

Analysen utförs på ett ISO15189-certifierat laboratorium för högsta pålitlighet och noggrannhet.

Du får dina resultat inom bara några dagar.

Inkluderar en detaljerad resultatrapport för tydlig förståelse och tolkning av dina hormonvärden.

Förstå dina kortisolnivåer för att bekämpa symtom som kronisk trötthet och utmattning – beställ Feminea Kortisol Hemtest Kit idag och ta ett steg närmare bättre hälsa.

Placeholder Image

Kortisol

Vårt test mäter biotillgängligt, fritt kortisol – den biologiskt aktiva formen – vid sju tillfällen under ett dygn. Du skickar sedan proverna till vårt laboratorium för analys, och inom några dagar efter att labbet mottagit ditt test får du dina resultat.

Du kan läsa mer om dessa markörer på FemineaLab Academy.

Kortisolhormoner
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image

Feminea Kortisol Hemtest Kit

Vårt test mäter biotillgängligt, fritt kortisol – den biologiskt aktiva formen – vid sju tillfällen under ett dygn. Du skickar sedan proverna till vårt laboratorium för analys, och inom några dagar efter att labbet mottagit ditt test får du dina resultat.

Vad du får med Feminea Kortisol Hemtest Kit:

Att utföra testet är enkelt och bekvämt. Du kan göra det från komforten av ditt eget hem utan behov av läkarremiss eller konsultation.

 • Testet är vetenskapligt utvecklat och kliniskt testat.
 • Analysen utförs på ett ISO13485-certifierat laboratorium för högsta pålitlighet och noggrannhet.
 • Snabba resultat inom några dagar efter att labbet mottagit ditt test
 • Inkluderar en detaljerad resultatrapport för tydlig förståelse och tolkning av dina hormonvärden.

Förstå dina kortisolnivåer för att bekämpa symtom som kronisk trötthet och utmattning – beställ Feminea Kortisol Hemtest Kit idag och ta ett steg närmare bättre hälsa.


Salivtest
Rådgivning & Rekommendationer
 • Rådgivning: En samlad bedömning av analys av dina kortisolnivåer
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hormonell nivå | Underliggande sjukdom | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.
Genomförande - Powered by getTested International

Beställning -> Hemtest -> Analys av saliv -> Provsvar och Rekommendation

 • FemineaLab: Komplett guideline för hälsotest
 • Beställning: Online Hälsobutik | Konsumentskydd och Sekretess
 • Remiss: Kräver ej remiss
 • Hemtest: Tydliga instruktioner
 • Salivanalys: Certifierat laboratorium
 • Provsvar: Normalt inom 1 arbetsvecka efter insänt prov.
 • Resultat: Inlogg i Hälsokonto via FemineaLab eller getTested

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se