Image

Feminea Klimakteriet Advanced Hälsotest

41 HÄLSOMARKÖRER

Din fullständiga hälsokontroll i klimakteriet

Om du söker den mest omfattande hälsokontrollen under klimakteriet erbjuder Feminea Klimakteriet Advanced en djupgående analys av din fysiska och hormonella status. Detta avancerade testpaket är utformat för att ge dig en helhetsbild av din hälsa, med markörer som är särskilt utvalda för denna kritiska livsfas.

Testet omfattar viktiga hälsomarkörer för sköldkörtel, hormonbalans, skelett- och benhälsa, hjärta-kärl, lever- och njurhälsa, näringsstatus, blodstatus, blodsocker och inflammation.

Blodanalys av 41 hälsomarkörer med läkarkommentarer

  • Feminea Klimakteriet Advanced Hälsotest är vårt största och mest omfattande hälsotest anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen i klimakteriet
  • Analys av 41 hälsomarkörer vilka ger en god överblick av ditt hälsostatus.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

3.390,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest