Äggvita

Äggvita och allergi - Få svar med Feminea IgE antikroppstest och förbättra din livskvalitet

495,00 kr

Allergitest för Födoämnet Äggvita

Analys av IgE antikropp för Födoämnet Äggvita

Blodanalys av 1 hälsomarkör, antikropp med läkarkonsultation
 • Allergitest - Födoämnet Äggvita analyserar 1 biomarkör/antikropp i ditt blod.
 • Allergitestet kan ge en indikation på om du är allergisk mot Födoämnet Äggvita
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


Allergitest för Födoämnet Äggvita

Allergitest för Födoämnet Äggvita

Analys av IgE antikropp för Födoämnet Äggvita

Blodanalys av 1 hälsomarkör, antikropp med läkarkonsultation
 • Allergitest - Födoämnet Äggvita analyserar 1 biomarkör/antikropp i ditt blod.
 • Allergitestet kan ge en indikation på om du är allergisk mot Födoämnet Äggvita
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Detta innehåller Allergitest Äggvita

Hälsotestet innehåller analys av IgE-antikropp mot Födoämnet Äggvita.

Hälsotestet beskriver din nuvarande status.

Läkarutlåtande med rekommendationer.


Allergitest Äggvita

 Allergitest Födoämnet Äggvita innehåller 1 biomarkör, antikropp.

Du kan läsa mer om denna på FemineaLab Academy.

ÄggvitaIgE -Antikropp

Allergitest för Äggvita

Allergitest för Födoämnet Äggvita

Analys av IgE antikropp för Födoämnet Äggvita

Blodanalys av 1 hälsomarkör, antikropp med läkarkonsultation
 • Allergitest - Födoämnet Äggvita analyserar 1 biomarkör/antikropp i ditt blod.
 • Allergitestet kan ge en indikation på om du är allergisk mot Födoämnet Äggvita
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Blodanalys
 • Antal blodanalyser:  1 hälsomarkör
 • Hälsomarkörer: Allergi | IgE Antikropp Födoämnet Äggvita
 • FemineaLab Academy: Artikel om denna markör
Rådgivning & Rekommendationer
 • Läkare: Konsultation | En bedömning av din allergi för Födoämnet Äggvita
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande nivå | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Provsvar och läkarutlåtande
 • Laboratorieanalys: Originaldata | Nivåer för enskilda markörer | Referensintervall
 • Läkare: Utlåtande | Kommentar för enskilda markörer och/eller grupp av markörer | Samlad bedömning av analys av hälsomarkörer.
 • Hälsoutfall: Baslinje för livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Genomförande Blodprov Lab

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Provsvar


VILLKOR och SAMTYCKE
 • Samtycke: Vid köp av hälsotest från oss samtycker du till att vi delar dina personuppgifter med aktuellt val av laboratorium för att du ska kunna genomföra detta hälsotest. Du samtycker också till att valt laboratorium i sin tur delar personuppgifter med oss för att vi ska kunna ta del av provsvaret.
 • Godkännande av köpvillkor: Vid köp av hälsotest från oss godkänner du aktivt våra köpvillkor och godkänner därmed tredjepartslaboratoriers policies för hantering av dina personuppgifter.

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se