Vitamin D-feminealab

D-vitamin | Blodprovstest för ditt välbefinnande

490,00 kr

Vårt D-vitamin blodprovstest är utformat för att tillhandahålla en noggrann bedömning av din D-vitaminstatus, ett vitalt vitamin för benhälsa, immunfunktion och allmän välbefinnande.

Blodanalys av 1 hälsomarkör i ditt för din nivå av D-Vitamin med läkarkonsultation
 • D-Vitamin Hälsotest analyserar 1 biomarkör i ditt blodstatus.
 • Hälsotestet kan ge en indikation på brist på D-vitamin
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
För att genomföra testet behöver du besöka någon av våra anslutna blodprovsmottagningar. Där kommer professionen att säkert och effektivt ta ett blodprov för analys. Provet skickas sedan till något av våra anslutna laboratorier för att analys av specialister. När vi har mottagit din laboratorieanalys granskas resultatet av vår läkare som gör en bedömning och ger dig en detaljerad rapport. Rapporten kommer att ge dig en förståelse för ditt D-vitaminvärde och eventuella rekommendationer för förändringar i kost eller livsstil, eller behovet av kosttillskott. Vårt D-vitamin blodprovstest innefattar:
 • Enkel beställning/bokning: Välj en närliggande blodprovsmottagning och tid som passar dig.
 • Professionell provtagning: Genomförs av kvalificerad personal på mottagningen.
 • Noggrann analys: Ackrediterat laboratorium säkerställer tillförlitliga resultat.
 • Läkarbedömning: Våra erfarna läkare granskar resultatet och ger personliga rekommendationer.
Håll koll på din hälsa med vårt D-vitamin blodprovstest och få den kunskap du behöver för att leva ett hälsosammare liv.

Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


Vårt D-vitamin blodprovstest är utformat för att tillhandahålla en noggrann bedömning av din D-vitaminstatus, ett vitalt vitamin för benhälsa, immunfunktion och allmän välbefinnande.

Blodanalys av 1 hälsomarkör i ditt för din nivå av D-Vitamin med läkarkonsultation
 • D-Vitamin Hälsotest analyserar 1 biomarkör i ditt blodstatus.
 • Hälsotestet kan ge en indikation på brist på D-vitamin
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

För att genomföra testet behöver du besöka någon av våra anslutna blodprovsmottagningar. Där kommer professionen att säkert och effektivt ta ett blodprov för analys. Provet skickas sedan till något av våra anslutna laboratorier för att analys av specialister.

När vi har mottagit din laboratorieanalys granskas resultatet av vår läkare som gör en bedömning och ger dig en detaljerad rapport. Rapporten kommer att ge dig en förståelse för ditt D-vitaminvärde och eventuella rekommendationer för förändringar i kost eller livsstil, eller behovet av kosttillskott.

Vårt D-vitamin blodprovstest innefattar:

 • Enkel beställning/bokning: Välj en närliggande blodprovsmottagning och tid som passar dig.
 • Professionell provtagning: Genomförs av kvalificerade personal på mottagningen.
 • Noggrann analys: Ackrediterat laboratorium säkerställer tillförlitliga resultat.
 • Läkarbedömning: Våra erfarna läkare granskar resultatet och ger personliga rekommendationer.

Håll koll på din hälsa med vårt D-vitamin blodprovstest och få den kunskap du behöver för att leva ett hälsosammare liv.

Detta innehåller D-Vitamin Hälsotest

Analys av 1 hälsomarkör.

Hälsotestet beskriver din nuvarande nivå av D-Vitamin.

Läkarutlåtande med rekommendationer.


D-Vitamin

 D-Vitamin Hälsotest innehåller 1 biomarkör.

Du kan läsa mer om denna på FemineaLab Academy.


D-Vitamin Hälsotest

Analys av dina nivåer för D-vitamin.

Blodanalys av 1 hälsomarkör med läkarkonsultation
 • D-Vitamin Hälsotest analyserar 1 biomarkör i ditt blodstatus.
 • Hälsotestet kan ge en indikation på D-vitaminbrist
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Blodanalys
Rådgivning & Rekommendationer
 • Läkare: Konsultation | En bedömning av analys av denna hälsomarkör för din nivå av D-vitamin.
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande nivå | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Provsvar och läkarutlåtande
 • Laboratorieanalys: Originaldata | Nivåer för enskilda markörer | Referensintervall
 • Läkare: Utlåtande | Kommentar för enskilda markörer och/eller grupp av markörer | Samlad bedömning av analys av hälsomarkörer.
 • Hälsoutfall: Baslinje för livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Genomförande Blodprov Lab

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Provsvar


VILLKOR och SAMTYCKE
 • Samtycke: Vid köp av hälsotest från oss samtycker du till att vi delar dina personuppgifter med aktuellt val av laboratorium för att du ska kunna genomföra detta hälsotest. Du samtycker också till att valt laboratorium i sin tur delar personuppgifter med oss för att vi ska kunna ta del av provsvaret.
 • Godkännande av köpvillkor: Vid köp av hälsotest från oss godkänner du aktivt våra köpvillkor och godkänner därmed tredjepartslaboratoriers policies för hantering av dina personuppgifter.

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se