Ekpollen

Ekpollenallergi - Få svar med Feminea IgE antikroppstest och förbättra din livskvalitet

495,00 kr

Allergitest för Ekpollen

Analys av IgE antikropp för Ekpollen

Blodanalys av 1 hälsomarkör, antikropp med läkarkonsultation
 • Allergitest - Ekpollen analyserar 1 biomarkör/antikropp i ditt blod.
 • Allergitestet kan ge en indikation på om du är allergisk mot Ekpollen
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Remiss inom 1 arbetsdag

Certifierade Lab

LÄkarutlåtande


Allergitest för Ekpollen

Allergitest för Ekpollen

Analys av IgE antikropp för Ekpollen

Blodanalys av 1 hälsomarkör, antikropp med läkarkonsultation
 • Allergitest - Ekpollen analyserar 1 biomarkör/antikropp i ditt blod.
 • Allergitestet kan ge en indikation på om du är allergisk mot Ekpollen
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Detta innehåller Allergitest Ekpollen

Hälsotester innehåller analys av IgE-antikropp mot Ekpollen.

Hälsotestet beskriver din nuvarande status.

Läkarutlåtande med rekommendationer.


Allergitest Ekpollen

 Allergitest Ekpollen innehåller 1 biomarkör, antikropp.

Du kan läsa mer om denna på FemineaLab Academy.

EkpollenIgE -Antikropp

Allergitest för Ekpollen

Allergitest för Ekpollen

Analys av IgE antikropp för Ekpollen

Blodanalys av 1 hälsomarkör, antikropp med läkarkonsultation
 • Allergitest - Ekpollen analyserar 1 biomarkör/antikropp i ditt blod.
 • Allergitestet kan ge en indikation på om du är allergisk mot Ekpollen
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

Blodanalys
 • Antal blodanalyser:  1 hälsomarkör
 • Hälsomarkörer: Allergi | IgE Antikropp Ekpollen
 • FemineaLab Academy: Artikel om denna markör
Rådgivning & Rekommendationer
 • Läkare: Konsultation | En bedömning av din allergi för Ekpollen
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande nivå | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Provsvar och läkarutlåtande
 • Laboratorieanalys: Originaldata | Nivåer för enskilda markörer | Referensintervall
 • Läkare: Utlåtande | Kommentar för enskilda markörer och/eller grupp av markörer | Samlad bedömning av analys av hälsomarkörer.
 • Hälsoutfall: Baslinje för livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.

Genomförande Blodprov Lab

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Provsvar


VILLKOR och SAMTYCKE
 • Samtycke: Vid köp av hälsotest från oss samtycker du till att vi delar dina personuppgifter med aktuellt val av laboratorium för att du ska kunna genomföra detta hälsotest. Du samtycker också till att valt laboratorium i sin tur delar personuppgifter med oss för att vi ska kunna ta del av provsvaret.
 • Godkännande av köpvillkor: Vid köp av hälsotest från oss godkänner du aktivt våra köpvillkor och godkänner därmed tredjepartslaboratoriers policies för hantering av dina personuppgifter.

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se