Feminea Tyroidea Basal – Identifiera obalanser i sköldkörteln genom ett blodprov

690,00 kr

Feminea Tyroidea Basal är vårt basala hälsotest för sköldkörteln anpassad för kvinnor. Hälsotestet har fokus på sköldkörteln tillsammans med ditt blodstatus för att ge en god bild av din sköldkörtelhälsa.

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort.

Blodanalys av 10  hälsomarkörer för sköldkörteln och blodstatus med läkarkonsultation
 • Feminea Tyroidea Basal  är vårt basala hälsotest för sköldkörtelns funktion.
 • Feminea Tyroidea Basal fokuserar på sköldkörtelhormoner tillsammans med ditt blodstatus för att ge en god bild av din sköldkörtelfunktion, vilka sammantaget kan ha en påverkan på din metabolism samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa.
 • Blodprovsanalys av 3 st sköldkörtelhormoner och 7 st markörer för ditt blodstatus.
 • Hälsokontrollen ger en god överblick över sköldkörtelns funktion.
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom 2-4 dagar.
Artikelnr: FT001-1 Kategorier: , , , , Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Feminea Tyroidea Basal Hälsotest

Feminea Tyroidea Basal Hälsotest är vår standard analys med fokus på sköldkörteln tillsammans med ditt blodstatus.

Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort.

Ett blodprov för sköldkörtelhormoner tillsammans med blodstatus ger en god bild sköldkörtelhälsa.

Blodanalys av 10  hälsomarkörer för sköldkörteln och blodstatus med läkarkonsultation

 • Feminea Tyroidea är en analys med fokus på sköldkörteln tillsammans med ditt blodstatus för en bättre helhetsbild, vilka tillsammans kan ha en påverkan på din metabolism samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa.
 • Blodprovsanalys av sköldkörtelhormoner, blodstatus.
 • Hälsokontrollen ger en god status över sköldkörtelns funktion.

Rubbningar i nivåerna av sköldkörtelhormon kan ge en mängd olika symtom. En underproduktiv sköldkörtel kan bland göra dig trött, nedstämd, frusen och ge låg ämnesomsättning. En överproduktiv sköldkörtel kan ge symtom såsom nervositet, svårigheter att varva ned och viktnedgång. En analys av TSH i serum kan påvisa om det finns sjukdom i sköldkörteln. 


Detta innehåller Feminea Tyroidea Basal

Feminea Tyroidea Basal Hälsotest innehåller 10 analyser läser av markörer för sköldkörtelhormoner och blodstatus.

Feminea Tyroidea Basal beskriver din nuvarande hälsostatus.

Läkarutlåtande med rekommendationer.

Sköldkörtelhormoner

 Feminea Tyroidea Basal Hälsotest innehåller 3 markörer för sköldkörtelhormoner vilka vi analyserar.

Rubbningar i nivåerna av sköldkörtelhormon kan ge en mängd olika symtom. En underproduktiv sköldkörtel kan bland göra dig trött, nedstämd, frusen och ge låg ämnesomsättning. En överproduktiv sköldkörtel kan ge symtom såsom nervositet, svårigheter att varva ned och viktnedgång. En analys av TSH i serum kan påvisa om det finns sjukdom i sköldkörteln. 

Du kan läsa mer om dessa markörer på FemineaLab Academy.

Blodstatus

 Feminea Tyroidea Basal Hälsotest innehåller följande 7 biomarkörer vilka vi analyserar.

Blodstatusmarkörer och sköldkörtel är relaterade eftersom sköldkörtelhormoner påverkar kroppens metabolism. Ett avvikande resultat på sköldkörtel-funktionstest kan bero på andra underliggande hälsotillstånd som kan upptäckas med andra blodprov.

Du kan läsa mer om dessa på FemineaLab Academy.


Blodanalys av 10  hälsomarkörer för sköldkörteln och blodstatus med läkarkonsultation

 • Feminea Tyroidea Basal  är vårt basala hälsotest för sköldkörtelns funktion.
 • Feminea Tyroidea Basal fokuserar på sköldkörtelhormoner tillsammans med ditt blodstatus för att ge en god bild av din sköldkörtelfunktion, vilka sammantaget kan ha en påverkan på din metabolism samt din allmänna prestationsförmåga och hälsa.
 • Blodprovsanalys av 3 st sköldkörtelhormoner och 7 st markörer för ditt blodstatus.
 • Hälsokontrollen ger en god överblick över sköldkörtelns funktion.
 • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom 2-4 dagar.

Blodanalys
 • Antal blodanalyser:  10 hälsomarkörer
 • Hälsomarkörer: Hormoner | Sköldkörtel | Ämnesomsättning | Blodstatus
 • FemineaLab Academy: Samtliga Markörer
Rådgivning & Rekommendationer
 • Läkare: Konsultation | En samlad bedömning av analys av hälsomarkörer för sköldkörteln.
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hormonell nivå | Underliggande sjukdom | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller | Avvikelser från referensvärden kan kräva vidare utredning.
 

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

 • FemineaLab: Komplett guideline för hälsotest och blodprovstagning
 • Beställning: Online Hälsobutik | Konsumentskydd | Sekretess
 • Remiss: Normalt inom samma dag eller en arbetsdag från beställning.
 • Blodprovstagning: 150+ Blodprovsmottagningar | Sök närmaste mottagning
 • Blodprovsanalys: Ackrediterade laboratorier | Karolinska Universitetslaboratoriet | Aleris Medilab | Unilabs
 • Provsvar: Normalt inom 2-4 arbetsdagar efter insänt blodprov.
 • LäkarsvarJournal | BankID inloggning

Du kanske också gillar …