Image

Feminea Anemi - Testa din blodnivå för anemi

Feminea Anemi analyserar blodmarkörer för ditt blodstatus, ett mineral samt ett protein kopplade till anemi


Följande Hälsomarkörer analyseras

Järnbrist: Järn Ferritin

Blodstatus: MCV EPK LPK EVF Hb MCH TPK


Blodanalys av 9 hälsomarkörer för blodstatus och markörer för järn med läkarkonsultation
  • Feminea Anemi är ett basalt test för analys av anemi.
  • Hälsotestet ger en god överblick över din blodstatus, järn och dess metabolism för att bedöma anemi.
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.

595,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest