Image

Feminea HepaScreen - Upptäck tidiga tecken på leverproblem med ett blodprov

Feminea HepaScreen innehåller 3 biomarkörer för att analysera din leverfunktion.
Följande Hälsomarkörer analyseras
Lever: ALAT ASAT ALP

Blodanalys av 3 hälsomarkörer med läkarkonsultation

  • Feminea HepaScreen Hälsotest analyserar 3 levermarkörer vilka ger en god överblick av din levers hälsostatus
  • Levermarkörer: 3 enzymer
  • Remiss inom 1 arbetsdag och provsvar inom några dagar.
790,00 kr

Hur fungerar det?


01


Välj ditt hälsotest

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. När du har beställt skickar vid dig intruktioner hur du väljer plats för provtagning och förbereder dig inför provtagning.

02


Ta ditt test

FemineaLab är anslutet till 200+ kliniker i Sverige för provtagning där du bokar tid. Inför provtagning får du ett mail av oss.

03


Resultat

Ditt blodprov analyseras på certifierat lab och granskas av våra läkare. Normalt tar detta 2-6 arbetsdagar. Resultatet hittar du i ditt hälsokonto.

04


Uppföljning

Gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede innan det krävs sjukvård och behandling. Skaffa en första baslinje av resultat att utgå ifrån.

Har du några frågor om detta hälsotest?


Vi förstår att det kan vara svårt att välja ett hälsotest som passar dig.

Maila oss gärna dina frågor så ska vi göra det bästa för att besvara alla dina frågor på

kundservice@feminealab.se


information om detta hälsotest